FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Via portforwarding geen toegang tot FRITZ!Box-thuisnetwerk

Ondanks geconfigureerde portforwarding-regels is vanaf internet geen toegang mogelijk tot de FRITZ!Box of apparaten (bijvoorbeeld NAS-systemen), of web- of externe onderhoudsservers alsook andere serverdiensten in het thuisnetwerk.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Toegang alleen mogelijk met publiek IP-adres

De FRITZ!Box of apparaten in het thuisnetwerk zijn alleen toegankelijk vanaf internet als de FRITZ!Box bij het tot stand brengen van de internetverbinding een publiek IPv4-adres krijgt toegewezen van de internetprovider:

Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres krijgt, is toegang vanaf internet niet mogelijk.

Of de FRITZ!Box een publiek of een privaat IPv4-adres heeft, kun je vaststellen met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

2 Portforwarding in FRITZ!Box configureren

Statische portforwarding configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het apparaat of serverdienst de benodigde poorten zelfstandig in de FRITZ!Box opent via UPnP (Universal Plug and Play):

Opmerking:Als in de FRITZ!Box geen statische portforwarding-regels zijn geconfigureerd voor een apparaat of een toepassing, kunnen andere apparaten of toepassingen in sommige gevallen de benodigde portforwarding-regels via UPnP voor zichzelf configureren.

 1. Configureer voor de apparaten of serverdiensten statische portforwarding in de FRITZ!Box.

Meerdere portforwarding-regels voor dezelfde doelpoort verwijderen

Toegang tot verschillende apparaten in het thuisnetwerk via internet is niet mogelijk als de pakketten die naar dezelfde poort (doelpoort) op de FRITZ!Box worden gestuurd, moeten worden doorgestuurd naar verschillende IP-adressen in het thuisnetwerk.

Als er meerdere portforwardings-regels voor dezelfde doelpoort zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box, worden bij de eerste toegang via een van deze portforwarding-regels alle andere portforwarding-regels die van toepassing zijn op deze doelpoort uitgeschakeld. Pas nadat een bepaalde doelpoort gedurende 15 minuten niet meer is benaderd, worden de andere portforwarding-regels voor dezelfde doelpoort weer ingeschakeld.

Voorbeeld:
In de FRITZ!Box heb je poort 80 doorgestuurd naar poort 80 voor een webserver en je hebt ook poort 81 doorgestuurd naar poort 80 voor een NAS-systeem. Als via internet toegang wordt verschaft tot het NAS-systeem, kan de webserver niet meer worden bereikt.

Om te voorkomen dat je tot sommige apparaten of serverdiensten (soms) geen toegang hebt, gebruik je voor iedere portforwarding-regel een andere doelpoort:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "Port Sharing" of "Port Forwarding".
 4. Als in de "List of Shared Ports" meerdere poorten zijn geopend voor dezelfde doelpoort ("to Port"):
  1. Stel de configuratie van de apparaten of serverdiensten zo in dat deze een poort gebruiken die niet wordt gebruikt door andere apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.
  2. Klik naast alle portforwarding-regels voor dezelfde doelpoort op de knop (bewerken) en voer voer de "to Port" een nieuwe poortnummer in.

   Voorbeeld:
   Configureer voor je webserver een portforwarding-regel van poort 80 naar poort 80 en voor de gebruikersinterface van je NAS-systeem een portforwarding-regel van poort 81 naar poort 81 en pas de instellingen zo aan dat je de gebruikersinterface van je NAS-systeem kunt openen via poort 81.

3 Kinderslot configureren om internettoegang toe te staan

Je hebt via internet geen toegang tot apparaten in het thuisnetwerk als het kinderslot van de FRITZ!Box de internettoegang van het apparaat beperkt. Zorg er daarom voor dat toegang tot internet is toegestaan voor de betreffende apparaten:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Parental Controls".
 4. Controleer of er beperkingen voor internetgebruik zijn ingesteld voor het apparaat waartoe je toegang wilt hebben.
 5. Als het internetgebruik voor het apparaat beperkt of geblokkeerd is, stel je de configuratie van het kinderslot voor het apparaat zo in, dat dit apparaat onbeperkt internettoegang heeft.

4 NetBIOS-filter uitschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je via het SMB- of CIFS-protocol verbindingen tot stand wilt brengen brengen met apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (bijvoorbeeld om via internet toegang te krijgen tot gedeelde bestanden of printers):

LET OP!De FRITZ!Box filtert de TCP- en UDP-poorten 139 en 445 ("NetBIOS filter"), omdat deze poorten vaak worden gebruikt om computers aan te vallen en voor de communicatie op internet normaal gesproken niet nodig zijn. Schakel het NetBIOS-filter alleen uit als er een firewall is geconfigureerd op elke computer.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Lists".
 4. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Firewall van de computer configureren

Wanneer de serverdienst of toepassing is geïnstalleerd op een computer met een eigen firewall (bijv. Windows Firewall), moet de firewall ook worden geconfigureerd:

 1. Stel de configuratie van de firewall op de computer volgens de instructies van de fabrikant zo in, dat de serverdienst of toepassing toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

De FRITZ!Box is nu volledig geconfigureerd, zodat deze of de apparaten of serverdiensten in het thuisnetwerk toegankelijk zijn via internet.

Opmerking:Als het probleem zich blijft voordoen, kunnen onder andere onjuiste instellingen of fouten van de betreffende toepassing of het betreffende apparaat de oorzaak zijn.