FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Partijen kunnen elkaar niet horen

Een van de volgende problemen treedt soms of altijd op tijdens het bellen. Als het probleem zich voordoet meteen aan het begin van het gesprek of tijdens het gesprek, bijvoorbeeld na vijf minuten:

 • Je hoort de andere partij niet.
 • De andere partij hoort jou niet.
 • De partijen kunnen elkaar niet horen.

Dit kan de indruk wekken dat de telefoonverbinding is beëindigd. De verbinding is echter nog actief. Dat kun je zien omdat het lampje voor telefonie op de FRITZ!Box nog brandt. Het lampje gaat pas uit wanneer je de oproep beëindigt door op te hangen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Alternatieve microfoon inschakelen

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop op de telefoon en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

3 Microfoon activeren

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een iOS-apparaat gebruikt:

 1. Open de iOS-instellingen.
 2. Tik op "Privacy" en vervolgens op "Microphone".
 3. Activeer de microfoon voor FRITZ!App Fon.

4 STUN-server invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor het betreffende internettelefoonnummer.
 4. Controleer of je het veld "STUN server" ziet bij de velden waar je je accountgegevens invoert.
  • Als het veld wordt weergegeven en leeg is:
   • Voer in dit veld het adres in van de STUN-server van je provider van internettelefonie en klik op "OK".
  • Als het veld niet wordt weergegeven:
   1. Selecteer "Other provider" in de vervolgkeuzelijst, zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider van internettelefonie gebruikt.
   2. Controleer of het veld "STUN server" nu wel wordt weergegeven.
    • Als het veld wordt weergegeven:
     • Voer in dit veld het adres in van de STUN-server van je provider van internettelefonie en klik op "OK".
    • Als het veld niet wordt weergegeven, is de STUN-server vooraf geconfigureerd:
     • Klik op "Cancel".

5 Port forwarding instellen voor internettelefonie

De volgende stappen zijn alleen vereist als de FRITZ!Box niet een eigen verbinding maakt met internet, maar de internetverbinding van een andere router in het netwerk gebruikt:

Automatische port forwarding configureren

Als je port forwarding in de FRITZ!Box inschakelt, dan verzendt de FRITZ!Box regelmatig IP-pakketten, zodat port forwarding van de router automatisch blijft ingeschakeld:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Keep port forwarding of the Internet router enabled for telephony" in.
 5. Kies een geschikt tijdsinterval. Selecteer "30 seconds" als je niet weet hoe lang de tijdelijke regels voor port forwarding worden gehandhaafd door de router die met de FRITZ!Box is verbonden.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Statische port forwarding configureren

Als de router geen ondersteuning biedt voor automatische port forwarding via de FRITZ!Box, dan configureer je statische port forwarding voor internettelefonie in de router:

Opmerking:Informatie over de configuratie van de router vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

 • Van UDP-poorten >= 1024 (bijvoorbeeld 6078-6097) naar de poorten 7078-7109 op de FRITZ!Box
 • Van UDP-poort 5060 naar de poort 5060 op de FRITZ!Box

De FRITZ!Box is volledig geconfigureerd voor het bellen via internet. Er zijn volgens ons geen andere methoden voor dit probleem. Als het probleem blijft optreden, heeft je provider van internettelefonie mogelijk technische problemen of verstuurt de router die de internetverbinding maakt, mogelijk geen spraakpakketten naar de FRITZ!Box. In dit geval kan de FRITZ!Box dit probleem niet oplossen.