FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

FRITZ!Box meldt "Dynamic DNS: Account temporarily disabled"

De dynamic DNS-account die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box, kan niet inloggen bij je dynamic DNS-provider. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box wordt op de pagina "Overview" de melding "Dynamic DNS [...] Status: account temporarily disabled" weergegeven. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

  • "Dynamic DNS error: Dynamic DNS update is disabled until the dynamic DNS registration data are changed."
  • "Dynamic DNS error: The DynDNS provider reports error 401 - bad authorization."

Oorzaak

  • Volgens de richtlijnen van de dynamic DNS-provider schakelt de FRITZ!Box de dynamic DNS-account uit wanneer er fouten optreden die wijzen op een permanente storing van de account. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een publiek IP-adres dat ontbreekt, onjuiste toegangsgegevens of meerdere aanmeldpogingen vanaf verschillende dynamic DNS-clients. De account blijft uitgeschakeld tot de inloggegevens opnieuw worden ingevoerd in de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegang alleen mogelijk met publiek IP-adres

Gebruik van een dynamic DNS-dienst en toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet zijn alleen mogelijk als de FRITZ!Box bij het tot stand brengen van de internetverbinding een publiek IPv4-adres of een IPv6-adres krijgt toegewezen van de internetprovider.

Toegang via IPv4

Voor IPv4-internettoegang moet de FRITZ!Box een publiek IPv4-adres krijgen van de internetprovider. Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres krijgt toegewezen, is toegang vanaf internet niet mogelijk via IPv4.

Of de FRITZ!Box een publiek of een privaat IPv4-adres heeft, kun je vaststellen met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

Toegang via IPv6

Voor IPv6-internettoegang moeten zowel de FRITZ!Box als het apparaat waarmee de FRITZ!Box wordt benaderd, via IPv6 zijn verbonden met internet. Als alleen de FRITZ!Box een IPv6-adres krijgt toegewezen, het apparaat echter niet met internet is verbonden via IPv6, is IPv6-toegang niet mogelijk.

Of de FRITZ!Box is verbonden met internet via IPv6 kun je vaststellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Internet > Online Monitor".

Of het apparaat waarmee de FRITZ!Box wordt benaderd, met internet is verbonden via IPv6, kun je testen door op het apparaat www.test-ipv6.com of www.ipv6-test.com te openen.

2 Andere dynamic DNS-clients uitschakelen

Er treden fouten op als meerdere apparaten hun IP-adres doorgeven aan dezelfde dynamic DNS-account. Zorg er daarom voor dat de dynamic DNS-account alleen is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

  1. Verwijder of schakel de dynamic DNS-account die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box uit in alle apparaten behalve in de FRITZ!Box, bijvoorbeeld andere routers, computers met DynDNS-software of NAS-systemen.

3 Dynamic DNS-toegangsgegevens opnieuw invoeren

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
  3. Klik op het tabblad "Dynamic DNS". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
  4. Voer in het invoerveld "Domain name" de volledige domeinnaam in, bijvoorbeeld mijndomein.dyndns.org. Informatie over het formaat krijg je van de Dynamic DNS-provider.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box stuurt nu elke keer weer het huidige IP-adres door aan de dynamic DNS-provider nadat de internetverbinding tot stand is gebracht.

4 Contact opnemen met provider

Als de dynamic DNS-account nog steeds is uitgeschakeld in de FRITZ!Box, dan zijn de toegangsgegevens mogelijk onjuist of heeft je dynamic DNS-provider mogelijk technische problemen:

  1. Neem contact op met je dynamic DNS-provider voor een oplossing.