FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Kan geen toegang krijgen tot opslag (NAS) die is geconfigureerd als netwerkapparaat

Het is niet of niet meer mogelijk om toegang te krijgen tot opslag (NAS) van de FRITZ!Box die is geconfigureerd als netwerkstation. Wanneer de computer wordt gestart of je een met de FRITZ!Box verbonden USB-apparaat probeert te integreren als netwerkstation, wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Invalid password or username for: \\fritz.box\[...]"
 • "Enter Network Password
  Enter your password to connect to:
  fritz.box"
 • "Network error: Windows cannot access \\fritz.box.
  Error code: 0x80070035 The network path was not found." (Netwerkfout: Windows heeft geen toegang tot \\fritz.box; Foutcode: 0x80070035 Netwerkpad niet gevonden.)
 • "Network error: Windows cannot access \\fritz.box.
  Error code: 0x80004005 Unspecified error" (Netwerkfout: Windows heeft geen toegang tot \\fritz.box; Foutcode: 0x80004005 Onbekende fout)
 • "An error occurred while reconnecting [...]
  Microsoft Windows Network: The network path was not found.
  This connection has not been restored." (Er is een fout opgetreden bij het opnieuw verbinden van [...]; Microsoft Windows-netwerk: netwerkpad niet gevonden. Deze verbinding is niet hersteld.)

Oorzaak

 • Het ingevoerde pad, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord is/zijn onjuist of de gebruiker heeft geen toegangsrechten voor NAS-inhoud, of onjuiste instellingen op de computer verhinderen toegang tot het USB-opslagapparaat.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 FRITZ!Box-gebruikers instellen

Voor toegang tot de inhoud van de opslag (NAS) heb je een gebruikersaccount met een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Je moet daarom een FRITZ!Box-gebruiker configureren in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de knop "Edit" voor de gebruiker die toegang moet hebben tot de opslag (NAS),
  • of, als je nog geen gebruikers hebt geconfigureerd:
   • Klik op de knop "Add User" en voer in de betreffende velden een naam en een wachtwoord naar keuze in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "Access to NAS contents" in.
 5. Klik op de knop "Add Directory".
 6. Schakel de optie "All storage available on the FRITZ!Box" in als de gebruiker toegang krijgt tot alle opslag die beschikbaar is op de FRITZ!Box,
  • of, als de gebruiker alleen toegang krijgt tot bepaalde opslag of een bepaalde map:
   • Schakel de optie "Select folder" in.

   LET OP!Als je toegang verleent tot alle mappen, heeft de gebruiker toegang tot alle faxberichten, berichten op antwoordapparaten en alle onlineopslag die je hebt geconfigureerd.

 7. Ga naar de sectie "Directory" en geef de gebruiker lees- en schrijfmachtigingen voor de opslag.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Inloggegevens configureren voor toegang tot het thuisnetwerk

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Login to the Home Network".
 4. Schakel de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in,
  • of, als alle gebruikers een gedeeld wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box:
   • Schakel de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer een wachtwoord naar keuze in dat zal worden vereist voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Netwerkstations verwijderen en opnieuw instellen

Vaak wordt toegang tot opslag (NAS) verhinderd, omdat toegangsrechten voor NAS-inhoud zijn gewijzigd in de FRITZ!Box nadat het netwerkstation is ingesteld. Stel het netwerkstation opnieuw in:

 1. Verwijder op de computer alle koppelingen naar de opslag (NAS) die zijn geconfigureerd als netwerkstation.
 2. Stel op de computer de opslag (NAS) opnieuw in als netwerkstation.

4 Firewall van de computer configureren

 • Configureer de firewalls op de computer zodat ze communicatie toestaan via het SMB-protocol (Server Message Block).

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de firewall vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

5 Windows-netwerkinstellingen corrigeren

De volgende stappen zijn alleen vereist voor computers met Windows:

 • Activeer de volgende netwerkservices en -clients in de instellingen van de netwerkadapter in "Network and Sharing Center":

  Opmerking:Informatie over het inschakelen van netwerkservices en -clients vind je in de Windows-help. Je kunt ook contact opnemen met Microsoft.

  • "Client for Microsoft Networks"
  • "File and Printer Sharing for Microsoft Networks"

Je hebt toegang tot de opslag (NAS) van de FRITZ!Box.

Opmerking:Als je nog steeds geen toegang hebt tot de opslag (NAS), is dit mogelijk te wijten aan een fout in een beveiligingsapplicatie of in het besturingssysteem. Informatie over de configuratie van het besturingssysteem of de beveiligingssoftware vind je in de overeenkomstige documentatie. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.