FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

USB Remote Connection gebruiken via een VPN-verbinding

Via VPN (Virtual Private Network) kun je een veilig versleutelde internetverbinding tot stand brengen tussen twee FRITZ!Box-netwerken op twee verschillende locaties of tussen een computer en een FRITZ!Box-netwerk.

Je wilt de software Fritz!Box Remote Connection gebruiken voor toegang tot een USB-apparaat (bijvoorbeeld een USB-opslagapparaat of USB-printer) dat is verbonden met de externe FRITZ!Box.

1 Toegang tot FRITZ!Box USB Remote Connection via VPN is niet mogelijk

De software FRITZ!Box USB Remote Connection communiceert met de FRITZ!Box via multicast-berichten en broadcast-berichten die alleen kunnen worden gebruikt in een lokaal IP-netwerk. De software FRITZ!Box Remote Connection kan daarom niet worden gebruikt voor toegang tot USB-apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden via een VPN-verbinding.

Opmerking:Als je een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de externe FRITZ!Box, configureert als opslag (NAS), dan kun je ook toegang tot het apparaat verkrijgen via een VPN-verbinding.