FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Als VPN-client ingestelde FRITZ!Box verbinden met een andere FRITZ!Box

Wanneer je een VPN-verbinding instelt tussen twee FRITZ!Boxes, worden beide netwerken doorgaans met elkaar verbonden (LAN-LAN linkup). Hierdoor is directe IP-toegang tot alle apparaten in het andere netwerk mogelijk en zijn alle IP-services, zoals e-mailservers, databanken en bestandsservers, zonder beperkingen beschikbaar in beide netwerken.

Je kunt de VPN-verbinding tussen de FRITZ!Boxes echter ook zo configureren dat een van de FRITZ!Boxes fungeert als VPN-client. In dit geval (met een client-LAN linkup) hebben alleen apparaten in het netwerk van de FRITZ!Box die is ingesteld als VPN-client, toegang tot apparaten in het netwerk van de FRITZ!Box die is ingesteld als VPN-server. Apparaten in het netwerk van de VPN-server hebben geen toegang tot apparaten in het netwerk van de VPN-client.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding tonen we je hoe je een FRITZ!Box als VPN-client verbindt met een FRITZ!Box die als VPN-server fungeert. Wanneer je je verbinding configureert, vervang je de waarden van dit voorbeeld door de werkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box die als VPN-server fungeert:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • IP-netwerk van de FRITZ!Box die als VPN-server fungeert:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • Gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruiker in de FRITZ!Box die als VPN-server fungeert:
  William Smith
 • Wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker in de FRITZ!Box die als VPN-server fungeert:
  secret
 • Gedeeld geheim van de FRITZ!Box-gebruiker in de FRITZ!Box die als VPN-server fungeert:
  Zj7hPCouK65IrPU4

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt, moet een publiek IPv4-adres verkrijgen van de internetprovider.

  Belangrijk:De FRITZ!Box is niet toegankelijk vanaf internet via IPv4 wanneer een DS-Lite-verbinding ("Dual-Stack Lite") wordt gebruikt. Wanneer DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven onder "Connections" op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 • FRITZ!OS 6 of later moet zijn geïnstalleerd op de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! instellen

Met MyFRITZ! heb je altijd toegang tot de FRITZ!Box via internet, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

Opmerking:Als je al een andere Dynamic DNS-service gebruikt, kun je ook deze service gebruiken in plaats van MyFRITZ!.

IP-netwerken aanpassen

VPN-communicatie is niet mogelijk als beide FRITZ!Boxes hetzelfde IP-netwerk gebruiken. In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxes het IP-netwerk 192.168.178.0; dus je moet het IP-netwerk aanpassen van de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt.

Voorbeeld:
In deze handleiding gebruikt de FRITZ!Box die als VPN-server fungeert, het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 VPN-server instellen

Ga naar de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt en stel een gebruiker in voor de VPN-client:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen naar FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken).
  • of, als je nog geen FRITZ!Box gebruiker hebt geconfigureerd:
   • Klik op de knop "Add User" en voer in de betreffende tekstvelden een naam en een wachtwoord naar keuze in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box configureert VPN-rechten voor deze FRITZ!Box-gebruiker.
Vervolgens wordt automatisch een venster geopend waarin de VPN-instellingen van de gebruiker worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt dit venster te allen tijde openen door in de instellingen van de FRITZ!Box-gebruiker op "Show VPN Settings" te klikken.

3 VPN-client instellen

Ga naar de FRITZ!Box die als VPN-client wordt gebruikt en stel een gebruiker in voor de VPN-verbinding naar de externe FRITZ!Box:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "VPN".
 4. Klik op de knop "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect this FRITZ!Box with a company's VPN" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN user name (Key ID)" de gebruikersnaam in van de FRITZ!Box-gebruiker (William Smith).
 7. Ga naar het veld "VPN password (pre-shared key)" en voer het "shared secret" in van de FRITZ!Box-gebruiker (Zj7hPCouK65IrPU4). Het "shared secret" wordt weergegeven in de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker in de sectie "iPhone, iPad or iPod touch".
 8. Schakel de optie "Use XAUTH" in.
 9. Voer in het veld "XAUTH user name" de gebruikersnaam in van de FRITZ!Box-gebruiker (William Smith).
 10. Voer in het veld "XAUTH password" het wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker (secret).
 11. Ga naar het veld "Web address" en voer de MyFRITZ!-domeinnaam in van de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net).
 12. Voer in het veld "Remote network" het IP-netwerk in van de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt (192.168.10.0).
 13. Voer in het veld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt (255.255.255.0).
 14. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" in als je wilt dat de VPN-verbinding met de externe FRITZ!Box blijft gehandhaafd.
 15. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 VPN-verbinding tot stand brengen

Als je de optie "Hold VPN connection permanently" hebt ingeschakeld in de FRITZ!Box die als VPN-client is ingesteld, blijft de VPN-verbinding gehandhaafd.

Als de optie "Hold VPN connection permanently" niet is ingeschakeld, dan wordt de VPN-verbinding automatisch tot stand gebracht zodra een query wordt verzonden van het netwerk van de FRITZ!Box die als VPN-client is ingesteld, naar een netwerkapparaat in het netwerk van de andere FRITZ!Box. De verbinding wordt weer verbroken wanneer deze gedurende een uur niet actief is.

Opmerking:Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxes onder "Internet > Permit Access > VPN".