FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Foutmelding "Internal communication error (login -1). Exiting" wanneer je de gebruikersinterface opent

De FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend. Wanneer je fritz.box typt in het adresveld van de webbrowser, wordt de foutmelding "Internal communication error (login -1)" weergegeven.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

  1. Schakel de FRITZ!Box uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
  2. Schakel de repeater na 5 seconden weer in.

    Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box worden niet verwijderd bij het opnieuw opstarten. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende die tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 "FritzCall-Plugin" uitschakelen

De volgende stap is alleen vereist als je "FritzCall-Plugin" gebruikt:
"FritzCall-Plugin" is geen applicatie van AVM, maar van een andere fabrikant. "FritzCall-Plugin" geeft oproepen naar de FRITZ!Box weer op een scherm dat is verbonden met een Dreambox, een SAT-ontvanger of een soortgelijk apparaat.
Volgens onze huidige kennis is de beschikbare versie van de plug-in niet compatibel met de FRITZ!Box.

Opmerking:De betreffende fabrikant kan je specifieke informatie geven.

  • Schakel "FritzCall-Plugin" uit of verwijder de plug-in. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant.

3 FRITZ!Box opnieuw instellen