FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Internettoegang via andere modem (bijvoorbeeld kabelmodem) niet mogelijk

Computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, hebben geen toegang tot internet als de FRITZ!Box de internetverbinding via een extern DSL-, glasvezel of kabelmodem tot stand brengt.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Modem opnieuw opstarten

 • Start de modem opnieuw op door deze kort van de stroomvoorziening te ontkoppelen.

  Opmerking:Het kan enkele minuten duren voordat de modem opnieuw wordt opgestart. Tijdens het opnieuw opstarten heb je toegang tot internet.

2 FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken.
 2. Maak na 5 seconden weer verbinding met het stroomnet.

  Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

3 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection".
 4. Controleer of foutmeldingen worden weergegeven.
  • Als de melding "PPPoE error: Timeout [...]" wordt weergegeven:
  • Als je de FRITZ!Box met een kabelaansluiting gebruikt en de melding "Internet connection failed: Reason for error: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)" wordt weergegeven:
   • Neem contact op met je kabelprovider voor een oplossing.

4 DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Netwerkapparaat als DHCP-client configureren

Als je zeker wilt zijn dat het netwerkapparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je het configureren als DHCP-client (dit is de standaardinstelling van de meeste netwerkapparaten en besturingssystemen):

6 Internet Explorer configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je Microsoft Internet Explorer gebruikt en de foutmelding "Webpagina offline niet beschikbaar" wordt weergegeven:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Open het menu "Extra".
 3. Als een menupunt "Offlinebedrijf" wordt weergegeven en voor dit punt een vinkje geplaatst is, klikt u op dit punt om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op het menupunt "Internetopties" en vervolgens op "Verbindingen".
 5. Schakel de optie "Geen verbinding selecteren" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

7 Firewall van de computer configureren

Een firewall kan de communicatie tussen de computer en de FRITZ!Box verstoren:

 • Stel de firewall van de computer zo in dat deze verbindingen van de computer naar de FRITZ!Box toelaat. Informatie over de configuratie verkrijg je van de fabrikant van de firewall, bijvoorbeeld via het handboek.

8 Modem controleren

De modem is mogelijk defect of werkt niet goed. Test daarom of je een internetverbinding tot stand kunt brengen als je de modem rechtstreeks op een computer aansluit:

 1. Verbind de modem via een netwerkkabel met een computer.
 2. Configureer op de computer een internetverbinding via de modem. Informatie over de werkwijze verkrijg je bij de fabrikant van het besturingssysteem.
 3. Controleer of de computer een internetverbinding tot stand brengt.
  • Als de internetverbinding niet succesvol tot stand wordt gebracht:
   • Neem contact op met de fabrikant van de modem, de internetprovider of het verkooppunt waar je de modem hebt gekocht.
  • Als de internetverbinding succesvol tot stand wordt gebracht:
   • Ga verder met de volgende maatregel.

9 Internettoegang opnieuw configureren in de FRITZ!Box

Configureer de internettoegang opnieuw om een onjuiste configuratie van de FRITZ!Box uit te sluiten: