FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Het versturen of ontvangen van faxberichten met een extern faxapparaat is niet mogelijk

Hoewel het faxapparaat volgens onze handleiding is geconfigureerd en het mogelijk is om via de FRITZ!Box te telefoneren, kunnen er geen faxberichten worden verzonden of ontvangen. De faxoverdracht komt niet tot stand of breekt af. In het event log van de FRITZ!Box wordt mogelijk één van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Not Acceptable Here (488)"
 • "Unsupported Media Type (415)"
 • "Not Acceptable Here (606)"

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer "Telephony" in de vervolgkeuzelijst.
 4. Controleer of bij de mislukte faxpoging of een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven. Let dan op de verwijzingen en maatregelen die bij de melding horen:
  • "Unsupported Media Type (415)"
   • Je provider voor internettelefonie ondersteunt een aangevraagde codec niet of staat in het algemeen geen faxoverdracht toe. Een oplossing door de FRITZ!Box is niet mogelijk.
  • "Not Acceptable Here (488 or 606)"
   • Je provider voor internettelefonie ondersteunt de standaard T.38 niet. Zonder T.38 is betrouwbare faxoverdracht via het internet niet mogelijk.
    • Schakel T 38 uit in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Eventueel functioneert de faxoverdracht zonder T 38.

     Opmerking:Als de faxoverdracht zonder T.38 niet functioneert, kun je voor faxberichten een internettelefoonnummer gebruiken van een provider voor internettelefonie die T.38 wel ondersteunt. Als je FRITZ!Box is verbonden met een analoge vaste lijn, kun je in plaats van het internettelefoonnummer ook je vaste telefoonnummer gebruiken om te faxen.

3 Passieve faxschakelaar inschakelen

Als je het nummer van je analoge vaste telefoonlijn wilt gebruiken om te worden gebeld en om faxberichten te ontvangen, schakel je de faxschakelaar van de FRITZ!Box in. De faxschakelaar herkent of een inkomende oproep een spraakoproep of een faxoproep is en stuurt faxberichten automatisch door naar een faxapparaat dat is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

Belangrijk:Een ander apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of antwoordapparaat, moet de oproep eerst aannemen voordat de faxschakelaar faxberichten kan herkennen en doorschakelen. De faxschakelaar herkent geen oproepen die niet zijn aangenomen.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Enabling the fax switch (passive)" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Faxapparaat opnieuw configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Als het faxapparaat al wordt weergegeven in de lijst met telefoonapparaten, klik je bij het faxapparaat op de knop (verwijderen).
 4. Configureer het faxapparaat opnieuw: klik op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Is het niet mogelijk de aansluiting te kiezen waaraan het faxapparaat is aangesloten, dan is op deze aansluiting al een ander toestel geconfigureerd. Je moet dit toestel eerst verwijderen.

5 Faxoverdracht op verschillende externe locaties testen

 • Test de faxoverdracht van of naar verschillende faxapparaten op verschillende telefoonlijnen.
  • Wanneer de faxoverdracht alleen naar een bepaalde aansluiting mislukt, dan is het ontvangende faxapparaat niet gereed voor ontvangst of verkeerd ingesteld.

6 Verschillende overdrachtssnelheden testen

Op veel faxapparaten kunt je uit verschillende overdrachtssnelheden kiezen (4800, 7200, 9600, 14400 und 36600 Baud):

 • Als het met je faxapparaat mogelijk is, test dan de verschillende overdrachtssnelheden na elkaar. De FRITZ!Box ondersteunt overdrachtssnelheden tot maximaal 14400 Baud.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de overdrachtssnelheid vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

7 Foutcorrectiemodus (ECM) inschakelen bij wijze van test

Het gebruik van de foutcorrectiemodus ECM op je faxapparaat kan de faxresultaten aanzienlijk verbeteren, als de andere partij ECM ook ondersteunt. In sommige gevallen kunnen de faxresultaten echter ook verslechteren:

 • Schakel bij wijze van test de foutcorrectiemodus (ECM) op je faxapparaat in.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van ECM vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.

8 Controleren of T.38 voor de faxoverdracht werd gebruikt

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk wanneer je faxberichten via een internettelefoonnummer verstuurt en ontvangt:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Voice Transmission".
 4. Kijk of er afgebroken faxberichten worden vermeld onder "Display table on completed telephone calls" en controleer in de kolom "Coding" of "T.38" wordt weergegeven voor deze faxberichten.
  • Als "T.38" wordt weergegeven:
   • De standaard T.38 werd voor de faxoverdracht gebruikt.
  • Als "T.38" niet wordt weergegeven:
    De standaard T 38 werd niet voor de faxoverdracht gebruikt. Je provider voor internettelefonie moet T.38 ondersteunen. Zonder T.38 is betrouwbare faxoverdracht via het internet niet mogelijk.

   Opmerking:Als je provider voor internettelefonie T.38 niet ondersteunt, dan kun je voor de faxontvangst een internettelefoonnummer gebruiken van een provider voor internettelefonie die T.38 ondersteunt. Als je FRITZ!Box is aangesloten op een vaste lijn (analoog of ISDN), kun je in plaats van het internettelefoonnummer ook een vast telefoonnummer gebruiken voor faxverbindingen.

9 Faxapparaat veroorzaakt de fout

Wanneer de faxontvangst of faxverzending via een vast telefoonnummer blijft mislukken of wordt onderbroken, is er geen mogelijkheid meer dit te verhelpen met de instellingen voor faxberichten in je FRITZ!Box. In zulke gevallen is het probleem dan te wijten aan het faxapparaat.

Opmerking:Vaak kan de fabrikant van het faxapparaat nog adviseren hoe je het apparaat kunt configureren voor optimaal gebruik in combinatie met een telefooncentrale.