FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

PlayStation 3 gebruiken in het FRITZ!Box-thuisnetwerk

Je kunt een PlayStation 3 gemakkelijk verbinden met een LAN-poort of het draadloze netwerk (WiFi) van je FRITZ!Box. Je kunt PlayStation dan gebruiken voor toegang tot internet en als afspeelapparaat voor video's, muziek en afbeeldingsbestanden in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

Opmerking:Als voorbeeld gebruiken we hier een Sony PlayStation 3 (systeemsoftware 3.61) om te tonen hoe je een PlayStation verbindt met de FRITZ!Box.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Voorbereiding

DHCP-server van FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

FRITZ!Box instellen als mediaserver

De volgende stap is alleen vereist als je PlayStation wilt gebruiken om video's, muziek en afbeeldingsbestanden van de FRITZ!Box Media Server af te spelen:

2 PlayStation verbinden met de FRITZ!Box

Verbind PlayStation met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box of maak de verbinding met de FRITZ!Box via een netwerkkabel:

Opmerking:Een draadloze netwerkadapter is vereist om PlayStation te verbinden met een FRITZ!Box. De eerste PlayStation 3-modellen waren niet voorzien van een dergelijke adapter.

PlayStation verbinden via een netwerkkabel

 1. Gebruik een netwerkkabel om PlayStation aan te sluiten op een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 2. Selecteer "Settings" in het menu XMB (XrossMediaBar) van PlayStation.
 3. "Network Settings" > "Internet Connection Settings"
 4. Bevestig het bericht "If you perform Internet connection settings, the system will be disconnected. Do you want to continue?" met "Yes".
 5. Selecteer "Easy".
  • Het systeem controleert je netwerkconfiguratie en geeft de informatie weer.
 6. Sla de lijst met instellingen op.

PlayStation verbinden met een draadloos netwerk

Belangrijk:Controleer of er geen netwerkkabel is verbonden met PlayStation.

 1. Selecteer "Settings" in het menu XMB (XrossMediaBar) van PlayStation.
 2. "Network Settings" > "Internet Connection Settings"
 3. Bevestig het bericht "If you perform Internet connection settings, the system will be disconnected. Do you want to continue?" met "Yes".
 4. "Easy" > "Wireless" > "Scan"
  • Je ziet een lijst met toegangspunten binnen het bereik van PlayStation.
 5. Selecteer de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (SSID).

  Opmerking:Informatie over het bepalen van de draadloze instellingen van de FRITZ!Box vind je in deze handleiding.

 6. Selecteer "WPA-PSK/WPA2-PSK" als beveiligingsmethode.
 7. Voer in het veld "WPA Key" de netwerksleutel van de FRITZ!Box in en bevestig.
  • Het systeem controleert je netwerkconfiguratie en geeft de informatie weer.
 8. Sla de lijst met instellingen op.

PlayStation is verbonden met internet via de FRITZ!Box. PlayStation kan bestanden van DLNA-compatibele (Digital Living Network Alliance) mediaservers, zoals Windows Media Player, afspelen in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

Opmerking:Informatie over de configuratie van PlayStation vind je in de bijbehorende handleiding of op de PlayStation-website van Sony.

3 Bestanden van FRITZ!Box Media Server afspelen met PlayStation

De volgende stap is alleen vereist als je PlayStation wilt gebruiken om video's, muziek en afbeeldingsbestanden van de FRITZ!Box Media Server af te spelen:

 1. Selecteer "Settings" in het menu XMB (XrossMediaBar) van PlayStation.
 2. "Network Settings" > "Media Server Connection"
 3. Selecteer "Enable".
 4. Selecteer het symbool "AVM FRITZ!Mediaserver" onder "Photo", "Music" of "Video".
  • Alle beschikbare mappen en bestanden op de FRITZ!Box Media Server die kunnen worden afgespeeld met PlayStation, worden weergegeven.
 5. Selecteer het bestand dat je wilt afspelen.

Nu speelt PlayStation het geselecteerde bestand af op de FRITZ!Box Media Server.

4 Internettoegang tot PlayStation instellen voor de FRITZ!Box

De FRITZ!Box-firewall beveiligt alle apparaten in het thuisnetwerk standaard tegen inkomende verbindingen en ongewenste gegevens van internet. Voor bepaalde onlinegames (bijvoorbeeld Call of Duty) en persoonlijke chatfuncties moeten andere internetgebruikers echter wel toegang hebben tot je PlayStation.

De volgende stappen zijn alleen vereist als je problemen ondervindt met onlinegames of chats:

 • Configureer automatische port sharing via UPnP in de FRITZ!Box,
  • of:
 • Configureer statische port sharing in de FRITZ!Box voor de poorten en IP-protocollen die door de onlinegame of de chatfunctie worden gebruikt.

  Opmerking:Als je port sharing handmatig configureert, wordt ook NAT Type 3 voor je FRITZ!Box weergegeven wanneer je de internetverbinding van PlayStation test. De prestaties worden echter niet nadelig beïnvloed wanneer je onlinegames speelt of de chatfunctie gebruikt.