FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Twee FRITZ!Boxes verbinden met een netwerkkabel

Als je twee FRITZ!Boxes hebt, kun je ze verbinden met een netwerkkabel (LAN). Internet- en telefonieservices die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (router) die is verbonden met de DSL-lijn, zijn dan ook beschikbaar voor de tweede FRITZ!Box (IP-client) en alle netwerk- en telefoonapparaten die ermee zijn verbonden, zoals computers en smartphones.

Belangrijk:De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (router) zijn geldig voor het FRITZ!Box-model zoals aangegeven boven aan deze handleiding. De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (IP-client) worden uitgelegd aan de hand van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 6 als voorbeeld. Je vindt de versie van FRITZ!OS op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Vereisten / Beperkingen

 • De FRITZ!Box (IP-client) moet de bedrijfsmodus "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)" ondersteunen.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Voorbereiding

Doorvoercapaciteit van de internetverbinding van de FRITZ!Box (router) bepalen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "DSL Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "DSL".
 4. Controleer en noteer hoe hoog de "Current througput" (snelheid) van je internetverbinding is voor verzenden en ontvangen.

DHCP-server van de FRITZ!Box (router) inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box (IP-client) instellen

Computer verbinden met de FRITZ!Box (IP-client)

 1. Als de computer al is verbonden met de FRITZ!Box (router), verbreek je de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (router).
 2. Gebruik een netwerkkabel om de computer aan te sluiten op een LAN-poort van de FRITZ!Box (IP-client),

Bedrijfsmodus configureren in de FRITZ!Box (IP-client)

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Selecteer "Other Internet service provider" in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider".
 4. Ga naar de sectie "Connect via" of "Connection" en schakel de optie "External modem or router" in.
 5. Ga naar de sectie "Operating Mode" en selecteer "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)".
 6. Ga naar de velden "Downstream" en "Upstream" en voer de betreffende doorvoercapaciteit van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 7. Klik op "Change connection settings".
 8. Voer een nieuwe naam naar keuze in voor de FRITZ!Box (bijvoorbeeld "attic") in het veld "DHCP host name" in de sectie "Change connection settings".

  Opmerking:Je kunt deze nieuwe naam later gebruiken om de gebruikersinterface van deze FRITZ!Box te openen. Voer echter niet "fritz.box" in, want deze naam wordt door de FRITZ!Box (router) gebruikt.

 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. In plaats daarvan ga je te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie verderop).

Computer verbinden met de FRITZ!Box (router)

De volgende stap is alleen vereist als de computer eerst was verbonden met de FRITZ!Box (router) en je de verbinding nu opnieuw tot stand wilt brengen:

 1. Verbreek de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Gebruik een netwerkkabel om de computer aan te sluiten op een LAN-poort van de FRITZ!Box (router),

3 FRITZ!Box (IP-client) verbinden met het thuisnetwerk

 • Gebruik een netwerkkabel om de poort "LAN 1" op de FRITZ!Box (IP-client) rechtstreeks te verbinden met de FRITZ!Box (router), of gebruik een hub of switch om deze te verbinden met de router. Je kunt bijvoorbeeld de met de FRITZ!Box meegeleverde witte netwerkkabel gebruiken.

De FRITZ!Box (IP-client) gebruikt de internetverbinding van de FRITZ!Box (router).

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) openen

 • Ga naar het adresveld van de webbrowser en voer fritz.box in.

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client) openen

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de koppeling voor de FRITZ!Box (IP-client).
  • of:
 • Ga naar het adresveld van de webbrowser en voer de DHCP-hostnaam van de FRITZ!Box (IP-client) in, bijvoorbeeld "attic",
  • of:
 • Ga naar het adresveld van de webbrowser en voer het IP-adres in dat de FRITZ!Box (router) heeft toegewezen aan de FRITZ!Box (IP-client) (bijvoorbeeld 192.168.178.25).

  Opmerking:Je kunt het IP-adres van de FRITZ!Box (IP-client) vinden in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) onder "Home Network > Network > Devices and Users".

5 De FRITZ!Box (IP-client) instellen voor draadloos roamen

Je kunt de FRITZ!Box (IP-client) gebruiken als aanvullend draadloos toegangspunt. Zo kunnen je draadloze apparaten de FRITZ!Box (IP-client) gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) niet beschikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box (IP-client) als je wilt dat draadloze apparaten altijd automatisch verbinding maken met de FRITZ!Box met het sterkste signaal (draadloos roamen).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP client).
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Ga naar het veld "Name of the wireless radio network (SSID)" en voer de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) in voor de gebruikte frequentieband.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je de automatische selectie van kanalen in de FRITZ!Box (router) hebt uitgeschakeld en een draadloos kanaal hebt ingesteld, dan stel je hetzelfde kanaal in op de FRITZ!Box (IP-client):
  1. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
  2. Ga naar de sectie "Radio Channel Settings" en schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de FRITZ!Box (router) wordt gebruikt voor de draadloze frequentieband.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Klik op "Security" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 7. Schakel de optie "WPA encryption" in.
 8. Selecteer "WPA2 (CCMP)" als "WPA mode".

  Opmerking:Als niet al je draadloze apparaten WPA2-versleuteling ondersteunen, kun je de WPA-modus "WPA + WPA2" gebruiken. Als je deze instelling selecteert, gebruiken je draadloze apparaten automatisch de veiligste WPA-modus voor draadloze verbindingen.

 9. Voer in het veld "Network key" de netwerksleutel van de FRITZ!Box (router) in.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.