FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Soms wordt gebeld met het onjuiste uitgaande nummer

Bij het bellen wordt soms niet het uitgaande nummer gebruikt dat voor de telefoon is geconfigureerd in de FRITZ!Box. Afzonderlijke telefoongesprekken worden bijvoorbeeld gevoerd via je vaste lijn in plaats van via internettelefonie (VoIP).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Ander uitgaand nummer gebruiken om terug te bellen

Als er een gemiste oproep is in de "Call List" en je het nummer wilt terugbellen, gebruikt FRITZ!Fon hiervoor het gebelde nummer. Je kunt echter ook terugbellen met een ander uitgaand nummer:

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Telephony" > "OK" > "Outgoing Caller ID" > "OK"
 4. Selecteer het gewenste uitgaande telefoonnummer.
 5. Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

Het telefoonnummer wordt weergegeven op de display van de telefoon en wordt als uitgaand nummer gebruikt als je de volgende keer belt.

2 Kiesregels verwijderen

Mogelijk zijn er kiesregels geconfigureerd in de FRITZ!Box waardoor er wordt gebeld vanaf een ander uitgaand nummer. Je moet dus alle ongewenste kiesregels verwijderen:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Verwijder alle kiesregels die je wilt veranderen.
 5. Configureer de gewenste kiesregels opnieuw.

3 Vervangende verbinding uitschakelen

Wanneer de functie "Use substitute connection" is ingeschakeld, probeert de FRITZ!Box de oproep automatisch te maken via een ander nummer als het niet mogelijk is de oproep tot stand te brengen via een internettelefoonnummer. Je hoort een geluidssignaal (twee korte tonen en een langere toon) in de telefoon als een vast telefoonnummer wordt gebruikt om te bellen. Als je een ander internettelefoonnummer gebruikt om te bellen, hoor je geen geluidssignaal. Je kunt deze functie uitschakelen in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Use substitute connection" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.