FRITZ!Box 7330 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7330 Service

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoongesprekken

Een van de volgende problemen treedt soms of altijd op tijdens het bellen:

 • Je hebt problemen met echo, wegvallend of vertraagd geluid of achtergrondruis tijdens telefoongesprekken.
 • Je hoort een luide en storende sistoon wanneer je belt. 
 • De stem van een van beide partijen klinkt vervormd of haperend ("choppy").

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 Meest recente software van de telefoon installeren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

3 Repeater(s) uitsluiten als interferentiebron

De volgende stappen zijn alleen vereist als je een of meer repeaters gebruikt om het DECT-bereik van de FRITZ!Box te vergroten; de achtergrondruis is hoorbaar wanneer je belt met draadloze telefoons:

 1. Zet alle repeaters uit.
 2. Controleer of je achtergrondruis hoort wanneer je belt met een draadloze telefoon als je vlak bij de FRITZ!Box bent.
  • Als je geen achtergrondruis meer hoort, is de repeater niet goed aangesloten op de FRITZ!Box of is deze verkeerd geplaatst:
  • Als je nog steeds achtergrondruis hoort:
   1. Zet de repeater weer aan.
   2. Ga verder met de volgende sectie.

4 FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

5 DSL-verbinding controleren op fouten

Een slechte DSL-verbinding heeft de grootste impact op applicaties waarvoor realtime transmissie is vereist, zoals bij internettelefonie. Met name het uploaden wordt negatief beïnvloed, en dus de kwaliteit van de spraakgegevens die worden overgebracht naar de partij die wordt gebeld. Controleer daarom of de kwaliteit van de DSL-verbinding voldoende is voor het bellen via internet:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "DSL Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "DSL".
 4. Controleer, terwijl je via internet belt, of "Not Remediable Errors" (CRC) wordt weergegeven voor de FRITZ!Box of de DSL-centrale in de sectie "Error Counter":
  • Als er geen fouten optreden, is de signaalkwaliteit voldoende voor het bellen via internet:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als er veel fouten optreden, dan is de slechte signaalkwaliteit van de DSL-verbinding de reden voor de storingen tijdens het bellen via internet:

6 Geluidsvolume verlagen tijdens telefoongesprek

 • Verlaag het geluidsvolume van de telefoon tijdens het telefoongesprek.

  Opmerking:Als je het geluidsvolume op je FRITZ!Fon wilt verlagen tijdens een gesprek, druk je op "down arrow" of op het symbool "telephone book" op de regeleenheid terwijl je belt.

7 Draadloze telefoons registreren bij de FRITZ!Box

 • Registreer alle draadloze telefoons bij het FRITZ!Box-basisstation en schakel alle andere basisstations uit.

8 Fabrieksinstellingen herstellen op FRITZ!Fon en FRITZ!Fon opnieuw registreren

De volgende stappen zijn alleen vereist als het probleem uitsluitend optreedt op een bepaalde FRITZ!Fon en je geen problemen met de spraakkwaliteit hebt wanneer je andere telefoons gebruikt:

Fabrieksinstellingen op de telefoon herstellen

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Reset" > "OK" > "OK"

Telefoon verwijderen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Verwijderen) om de betreffende telefoon te verwijderen.

FRITZ!Box opnieuw starten

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

Telefoon opnieuw registreren

9 FRITZ!App Fon voor Android configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

Alternatieve microfoon inschakelen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

Microfoonvolume aanpassen

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop op de telefoon en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Pas het microfoonvolume stapsgewijs aan.

10 FRITZ!Box configureren voor internettelefonie

De volgende stappen zijn alleen vereist als je de FRITZ!Box gebruikt om te bellen via internet (VoIP):

Snelheid van de lijn instellen

De volgende stap is alleen vereist als de FRITZ!Box geen rechtstreekse verbinding heeft met een DSL-lijn:

Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt als DSL-router (standaard), worden deze waarden automatisch bepaald.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Ga naar de sectie "Connection Settings" en voer in de velden "Upstream" en "Downstream" de betreffende snelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 2000 in voor een upstream van 2 Mbit/s en 32000 voor een downstream van 32 Mbit/s.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Prioriteitsregel instellen voor internettelefonie

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Prioritization".
 4. Controleer onder "Real-time Applications" of er een regel voor "Internet Telephony" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is voor internettelefonie, klik je op "New Rule".
 6. Selecteer in de betreffende vervolgkeuzelijst de optie "All devices" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer "Internet telephony" in de vervolgkeuzelijst "Enter the network application:".
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Andere applicaties configureren

Applicaties zoals software voor het delen van bestanden en onlinegames brengen veel gelijktijdige internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze applicaties kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts tot op zekere hoogte kunnen worden gecompenseerd:

 1. Verminder het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder de maximale doorvoercapaciteit die beschikbaar is voor de applicatie.
  • Als je nog steeds storingen hebt bij het bellen via internet:

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit wanneer je internet en een vaste telefoonlijn gebruikt. Als je toch nog een echo of vertraagd geluid opmerkt of als het geluid soms kort uitvalt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. FRITZ!Box heeft hierop geen invloed.

Als je de echo hoort wanneer je je analoge vaste lijn gebruikt om te bellen, dan is de signaalvertraging op deze lijn uitzonderlijk hoog. De echo die door deze vertraging wordt veroorzaakt, is zo sterk dat de in de FRITZ!Box geïntegreerde echocompensatie deze niet kan onderdrukken.

De signaalvertragingen worden groter als de telefoon is verbonden met een PBX (zoals de FRITZ!Box). In sommige gevallen is de echo zo sterk, dat noch de FRITZ!Box noch de telefoon deze geheel kan elimineren.

Het kan daarom zijn dat je de echo alleen hoort wanneer de telefoon is verbonden met de FRITZ!Box en niet wanneer deze rechtstreeks op je vaste lijn is aangesloten.