FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Via MyFRITZ! geen toegang tot FRITZ!Box mogelijk

De MyFRITZ!-startpagina van je FRITZ!Box kan niet worden geopend:

 • Na het inloggen op myfritz.net mislukt het automatisch doorsturen naar de FRITZ!Box.
 • Na het selecteren van een FRITZ!Box in het apparatenoverzicht op myfritz.net wordt deze FRITZ!Box niet weergegeven.
 • Het mislukt om FRITZ!Box rechtstreeks te benaderen met de unieke MyFRITZ!-domeinnaam (bijvoorbeeld https://pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net).

Daarbij wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven door de webbrowser:

 • "Deze pagina kan niet worden weergegeven"
 • "Deze pagina is niet beschikbaar"
 • "Fout: Netwerk Timeout"
 • "Pagina niet bereikbaar"
 • "Sessie verlopen"
 • "Gegevensoverdracht onderbroken"
 • "De server op [...].myfritz.net doet er te lang over om te antwoorden"
 • "404 Not Found"
 • "Requested resource was not found"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Controleren of een publiek IP-adres is toegewezen

De FRITZ!Box is alleen toegankelijk vanaf internet als je internetprovider een IP-adres uit het publieke adresbereik toewijst aan de FRITZ!Box wanneer deze de internetverbinding tot stand brengt:

Belangrijk:Op een internetaansluiting met DS-Lite is de FRITZ!Box alleen toegankelijk via IPv6. Als DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" onder "Connections".

 1. Controleer het adresbereik van het IP-adres dat door de internetprovider is toegewezen aan de FRITZ!Box.
 2. Als de FRITZ!Box een publiek IP-adres heeft gekregen, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als de FRITZ!Box een privaat IP-adres heeft gekregen, is de toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet niet mogelijk.

2 Internettoegang via HTTPS inschakelen voor FRITZ!Box

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!".
 3. Schakel de optie "Internet access to the FRITZ!Box via HTTPS enabled" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internetverbinding permanent handhaven

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in. Als de optie niet wordt weergegeven, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.