FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Gekraak bij het bellen via een vaste lijn op een ISDN-lijn

Je hoort steeds hinderlijk gekraak bij het bellen via een vaste lijn op een ISDN-lijn. Het maakt daarbij niet uit of de telefoon is verbonden met de FRITZ!Box of rechtstreeks is aangesloten op de ISDN NT.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Kabels controleren

Fouten in de bekabeling worden vaak over het hoofd gezien. Controleer daarom of de FRITZ!Box correct is aangesloten op je lijn:

 • Controleer de bekabeling van je vaste lijn.

2 Alleen de FRITZ!Box verbinden met de ISDN NT

De volgende stappen zijn alleen vereist als behalve de FRITZ!Box ook andere ISDN-apparaten zijn aangesloten op de ISDN NT:

 1. Koppel alle ISDN-hubs, alle ISDN-apparaten met hun kabels, en eventuele andere kabels los van de ISDN NT.
 2. Gebruik de originele kabel om de FRITZ!Box te verbinden met de ISDN NT. Sluit geen andere apparaten aan.
 3. Controleer of het probleem is verholpen.
  • Als de FRITZ!Box goed werkt wanneer er geen andere apparaten zijn aangesloten, dan wordt het probleem niet veroorzaakt door de FRITZ!Box. De fout kan verschillende oorzaken hebben:
   • Een gebruikte ISDN-kabel is te lang of defect (kabels mogen niet langer zijn dan 10 m).
   • Een ander ISDN-apparaat is defect.
   • Je gebruikt een ISDN-hub die niet voldoet aan de betreffende specificaties.
   • Er is een niet-afgesloten S0-bus geïnstalleerd.
   • De topologie van de S0-bus is onjuist (geen duidelijke interface, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van niet-geoorloofde vertakkingen).
    • Doorgaans kan de oorzaak van de storing worden weggenomen met een van de volgende methoden:
     • Sluit geen ISDN-apparaten aan met ISDN-kabels van meer dan 10 m.
     • Als het probleem zich voordoet bij het gebruik van een ISDN-hub: Sluit een vooraf geassembleerde weerstand aan op een poort op de ISDN-hub als dat nog niet het geval is of als de ISDN-hub niet is afgesloten.
     • Gebruik een zo kort mogelijke ISDN-kabel om alle ISDN-apparaten rechtstreeks te verbinden met de ISDN-hub. Sluit geen andere extensies van de S0-bus aan op de ISDN-hub.
     • Als er een S0-bus aanwezig is: Verwijder alle vertakkingen van de S0-bus die niet rechtstreeks naar een ISDN-apparaat leiden.
     • Controleer of er twee weerstanden van 100 ohm worden gebruikt om het einde van de S0-bus af te sluiten en of afsluiting is ingeschakeld in de ISDN NT. Als de ISDN NT zich in het midden van de installatie met de S0-bus bevindt, moeten er twee weerstanden zijn die respectievelijk beide uiteinden van de bus afsluiten. In dit geval moet je afsluiting uitschakelen in de ISDN NT.
     • Verwijder alle ISDN-kabels uit de ISDN-NT en/of S0-bus waaraan geen ISDN-apparaten zijn gekoppeld.
     • Gebruik niet meer dan 12 ISDN-aansluitingen. Sluit niet meer dan acht ISDN-apparaten aan op elke ISDN-aansluiting.

3 DSL-splitter en ISDN NT vervangen

 • Vervang de DSL-splitter en de ISDN NT. Probeer niet dezelfde typen apparaten te gebruiken.

  Opmerking:Je DSL-provider kan je een nieuwe DSL-splitter en ISDN NT leveren.