FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Functie voor kiesregels en hoe deze te configureren

Als je meer dan een telefoonnummer hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box, kun je kiesregels gebruiken om automatisch te bellen tegen het goedkoopste telefoontarief.

Een kiesregel bepaalt welk telefoonnummer de FRITZ!Box gebruikt voor uitgaande oproepen naar nummers in een bepaald nummerbereik (bijvoorbeeld naar mobiele telefoonnummers) of naar een bepaald nummer.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je kunt geen netlijncodes (Dial Around-services) voor internettelefoonnummers configureren in de FRITZ!Box.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Functie voor kiesregels

Je kunt kiesregels maken voor afzonderlijke nummers en voor nummerbereiken, en je kunt hiermee definiëren hoe de verbinding tot stand wordt gebracht. Je kunt bijvoorbeeld het volgende definiëren:

 • oproepen naar bepaalde nummerbereiken (bijvoorbeeld 001) worden altijd tot stand gebracht via je vaste lijn
 • oproepen naar een bepaald nummerbereik (bijvoorbeeld 001) worden altijd tot stand gebracht via een goedkoper Dial Around-nummer
 • oproepen naar een bepaald nummer worden altijd tot stand gebracht via internet.

  Belangrijk:Er zijn verscheidene kiesregels vooraf geconfigureerd in de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box, zodat altijd je vaste lijn wordt gebruikt voor oproepen naar bepaalde nummers (bijvoorbeeld noodnummers, gratis servicenummers). Oproepen naar deze nummers via internet zijn meestal niet mogelijk, omdat de meeste providers van internettelefonie dit niet ondersteunen.

2 Kiesregels configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Ga naar het veld "Telephone number" en voer een telefoonnummer of nummerbereik in.

  Voorbeeld:
  Voer 00 in als de kiesregel moet worden toegepast op alle internationale oproepen.

 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken voor deze oproepen.
  • "Internet"
   • De FRITZ!Box gebruikt het eerste internettelefoonnummer dat is ingesteld onder "Telephony > Telephone Numbers".
  • "Landline network"
   • Als het internettelefoonnummer dat doorgaans wordt gebruikt, identiek is aan het vaste telefoonnummer, dan gebruikt de FRITZ!Box automatisch het identieke vaste telefoonnummer. Dit is het enige vaste telefoonnummer dat kan worden doorgegeven.
   • Als je geen identiek vast telefoonnummer hebt, dan gebruikt de FRITZ!Box het vaste telefoonnummer onder "Telephony > Telephone Numbers" met hetzelfde voorkiesnummer als het internettelefoonnummer dat doorgaans wordt gebruikt.

    Voorbeeld:
    Het telefoonapparaat gebruikt doorgaans het internettelefoonnummer "54321" als nummer voor uitgaande oproepen. Het internettelefoonnummer "54321" is het tweede telefoonnummer dat wordt vermeld onder "Telephony > Telephone Numbers" en het heeft het voorkiesnummer *122#. Als je het vaste telefoonnummer "45678" wilt gebruiken als nummer voor uitgaande oproepen, dan moet dit het tweede vaste telefoonnummer zijn dat wordt vermeld en het moet het voorkiesnummer *112# hebben.

 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.