FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Werking en configuratie van kiesregels

Als je meerdere telefoonnummers hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box, kun je kiesregels gebruiken om automatisch uitgaande gesprekken te voeren tegen het voordeligste telefoontarief.

Een kiesregel bepaalt welk telefoonnummer de FRITZ!Box gebruikt voor uitgaande oproepen naar telefoonnummers in een bepaald bereik van telefoonnummers (bijvoorbeeld naar mobiele telefoonnummers) of naar een bepaald telefoonnummer.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Voor internettelefoonnummers kun je in de FRITZ!Box geen carrier select-codes (carrier select-bellen) configureren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Werking van kiesregels

Je kunt kiesregels maken voor afzonderlijke telefoonnummers en voor bereiken van telefoonnummers en hiermee definiëren hoe de verbinding tot stand wordt gebracht. Je kunt bijvoorbeeld definiëren dat:

 • oproepen naar bepaalde bereiken van telefoonnummers (bijvoorbeeld 0017) altijd tot stand worden gebracht via het vaste net
 • een bepaald bereik van telefoonnummers (bijvoorbeeld 001) altijd wordt gebeld via een goedkope carrier select-code
 • oproepen naar een bepaald telefoonnummer altijd tot stand worden gebracht via internet.

2 Kiesregels configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Voer in het veld "Telephone number" een telefoonnummer of een bereik van telefoonnummers in.

  Voorbeeld:
  Voer 00 in als de kiesregel moet worden toegepast op alle oproepen naar het buitenland.

 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken voor deze oproepen.
 7. Als je "Internet" selecteert, gebruikt de FRITZ!Box het eerste internettelefoonnummer dat is geconfigureerd onder "Telephony > Telephone Numbers".
  • Als je "Landline" selecteert, wordt het vaste telefoonnummer gebruikt dat identiek is met het internettelefoonnummer dat altijd wordt gebruikt. Als er geen identiek vast telefoonnummer beschikbaar is, gebruikt de FRITZ!Box het vaste telefoonnummer dat onder "Telephony > Telephone Numbers" hetzelfde voorkeuzenummer (Preselection) heeft als het internettelefoonnummer dat altijd wordt gebruikt.

   Voorbeeld:
   Het telefoontoestel gebruikt normaliter als uitgaand telefoonnummer het internettelefoonnummer "54321". Het internettelefoonnummer "54321" is het tweede nummer in de lijst met telefoonnummers onder "Telephony > Telephone Numbers" en heeft het voorkeuzenummer *122#. Om het vaste telefoonnummer "45678" te gebruiken als uitgaand telefoonnummer, moet dit in het blok met vaste telefoonnummers op de tweede positie staan en het voorkeuzenummer *112# hebben.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.