FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

VPN-sleutel wordt niet gegenereerd bij instellen van een VPN-verbinding

Er wordt geen VPN-sleutel gegenereerd wanneer je een VPN-verbinding instelt voor een FRITZ!Box-gebruiker. De velden "Shared secret" en "IPSec pre-shared key" in het venster "VPN Settings" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface zijn leeg. Dit betekent dat je geen VPN-verbinding kunt instellen voor Apple OS X of mobiele apparaten (iPhone, Android-smartphone).

Oorzaak

 • De FRITZ!Box heeft geen ongebruikte IP-adressen die kunnen worden gereserveerd voor de VPN-verbinding.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 DHCP-bereik van de FRITZ!Box aanpassen

Stel de configuratie van de DHCP-server van de FRITZ!Box zo in dat er voldoende IP-adressen beschikbaar zijn voor VPN-verbindingen in het IP-adresbereik waaruit IP-adressen worden toegewezen. Dit kun je doen door het bereik waaruit de DHCP-server IP adressen toewijst, te beperken (bijvoorbeeld van .20 to .200):

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 VPN-verbinding opnieuw configureren in de FRITZ!Box

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de knop (bewerken) voor de gebruiker die een verbinding wil maken met de FRITZ!Box via VPN.
 4. Schakel de optie "VPN" uit.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. Schakel de optie "VPN" in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 8. Stel de VPN-verbinding opnieuw in op het netwerkapparaat.