FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Push services configureren

Met de Push service kun je jezelf regelmatig of bij bepaalde gebeurtenissen e-mails laten toesturen met verbindings- en gebruiksgegevens van de FRITZ!Box. De FRITZ!Box informeert je dan bijvoorbeeld als een nieuw FRITZ!OS beschikbaar is, over nieuwe berichten op het antwoordapparaat, of als je een oproep hebt gemist. Daarnaast kun je jezelf bijvoorbeeld voor iedere FRITZ!OS-update automatisch een back-upbestand laten sturen met de instellingen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Er moet een e-mailaccount worden gebruikt met een POP3 e-mailserver.
 • POP3-toegang moet zijn ingeschakeld bij de e-mailprovider.

  Opmerking:In de instellingen van je e-mailaccount schakel je de toegang in. Informatie over de werkwijze verkrijg je rechtstreeks bij je e-mailprovider.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 E-mailaccountgegevens invoeren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Push Service".
 3. Klik op het tabblad "Sender".
 4. Klik op "Account Information - Additional Settings".
 5. Voer in het invoerveld "E-mail user name" de gebruikersnaam van het e-mailaccount in.
 6. Voer bij "Password" het wachtwoord van je e-mailaccount in.

  Belangrijk:Het wachtwoord voor het e-mailaccount is niet hetzelfde wachtwoord als het wachtwoord voor toegang tot je persoonlijke klantgegevens.

 7. Voer bij "SMTP server" de SMTP-server in. Als de server niet toegankelijk is via poort 25, moet je ook de poort opgeven die wordt gebruikt voor communicatie met de server (bijvoorbeeld 587, zie afb.). Informatie over de benodigde gegevens voor de SMTP-server verkrijg je bij je e-mailprovider.
 8. Schakel de optie "This server supports a secure connection (SSL)" in, als de server deze verbinding ondersteunt.

  Afb.: Accountgegevens invoeren voor push service

 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 10. Klik op "Test Settings" om te testen of de accountgegevens juist zijn ingevoerd.

  Belangrijk:Klik eerst op "Apply" om de instellingen op te slaan en vervolgens op "Test Settings" of "Testing Push Service", want anders wordt de ingevoerde informatie niet correct toegepast.

  • Er wordt een test-e-mail gestuurd aan het e-mailadres dat je hebt ingevoerd.

2 Push services inschakelen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Push Service".
 3. Klik op de knop (bewerken) voor elke pushservice die je wilt gebruiken.
 4. Schakel de optie "Push service enabled" in en configureer elke afzonderlijke pushservice (bijvoorbeeld het e-mailadres waarnaar e-mails van de pushservice moeten worden gestuurd).
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.