FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Groepsschakeling voor smarthome-apparaten configureren

Je kunt meerdere smarthome-apparaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT of de schakelbare contactdoos van FRITZ!Powerline, samenvoegen tot een groep en tegelijk schakelen. Je kunt de groep handmatig of automatisch schakelen, of een combinatie van schakelopties gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop (Algemeen) bij een smarthome-apparaat dat aan de groep moet worden toegevoegd.
 4. Klik in de sectie "Group Switching" op "Create new group", voer een naam in voor de groep en klik op "OK".
  • Het venster wordt gesloten.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Smarthome-apparaten aan een groep toewijzen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop (Algemeen) bij een smarthome-apparaat dat aan de groep moet worden toegevoegd.
 4. Selecteer in de sectie "Group Switching" een groep in de vervolgkeuzelijst.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. Herhaal de stappen 1. tot en met 3. voor alle smarthome-apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.

3 Groep schakelen

Er zijn diverse schakelopties die ook kunnen worden gecombineerd. Een groep waarvoor een automatische schakeling is ingeschakeld, kan bijvoorbeeld ook handmatig worden geschakeld:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop (Automatisch Schakelen) bij een willekeurig smarthome-apparaat dat tot de groep behoort.
 4. Configureer in de sectie "Automatic Switching" de gewenste schakeltijden.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Nu wordt de gewenste schakeling toegepast op alle apparaten in de groep. De wijzigingen die je aanbrengt in de instellingen om één smarthome-apparaat automatisch te schakelen, worden toegepast op alle apparaten in de groep.

Groep handmatig schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik in de sectie "Group [naam van de groep]" bij "Group switch" op de aan/uit-schakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep ook handmatig schakelen in je thuisnetwerk met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home"), of vanaf internet met de MyFRITZ!-app.

Als je voor de groep ook een automatische schakeling hebt geconfigureerd, dan wordt automatisch schakelen weer op de groep toegepast zodra het volgende automatische schakelmoment voor de groep is aangebroken.

Wanneer het schakelen van groepen is ingeschakeld, kun je een enkel apparaat handmatig schakelen op het apparaat zelf, of via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (in het menu Home Network" onder "Smart Home"). Zodra het volgende automatische schakelmoment voor de groep is aangebroken, worden de instellingen van de groepsschakeling weer toegepast op het apparaat.