FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Ouder FRITZ!OS installeren (downgrade)

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface.

1 FRITZ!OS-bestand downloaden

 1. Roep https://service.avm.de/downloads/ op in een webbrowser.
 2. Navigeer naar de map "Downgrade" en ga vervolgens naar de submap voor je FRITZ!Box-model en dan naar de map "english".
 3. Download het bestand met de bestandsextensie ".image" naar de computer.

2 Ouder FRITZ!OS installeren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Update" of "Firmware Update" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "FRITZ!OS File" of "Firmware File".
 4. Klik op "Save Settings".

  Opmerking:Sla je FRITZ!Box-instellingen weer op onder "System > Backup" direct nadat de installatie is voltooid. Op die manier kun je altijd gemakkelijk een werkende configuratie herstellen.

 5. Klik op de knop "Browse..." of "Choose File".
 6. Selecteer het updatebestand dat je hebt gedownload (imagebestand) en klik op de knop "Open".
 7. Klik op de knop "Start Update".

Zolang het lampje "Info" knippert, is de overdracht van de update naar de FRITZ!Box nog niet voltooid.

LET OP!Verbreek niet de verbinding tussen de FRITZ!Box en de computer tijdens het updateproces en schakel de stroom niet uit. Als je dit toch doet en zo het updateproces onderbreekt, kan dit leiden tot schade aan je FRITZ!Box! Als 10 minuten na het begin van de update het lampje "Info" echter nog altijd blijft knipperen, moet je de FRITZ!Box 5 seconden uitzetten (door de stekker uit het stopcontact te halen).

Het oudere FRITZ!OS is geïnstalleerd. Als je de instellingen voor je FRITZ!Box hebt opgeslagen, kun je deze nu herstellen.