FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

FRITZ!Box instellen als router in een trapsgewijze configuratie

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als router in een trapsgewijze configuratie, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router, maar de FRITZ!Box heeft wel een eigen netwerk dat is gescheiden van de andere router. In dit geval

 • wordt de firewall van de FRITZ!Box ingeschakeld.
 • kunnen netwerkapparaten (bijvoorbeeld computers, smartphones) die zijn verbonden met de FRITZ!Box, geen IP-instellingen meer ophalen van de andere router, maar verkrijgen ze deze van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Apparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box, zijn niet toegankelijk vanaf het netwerk van de andere router.
 • Je kunt MyFRITZ! niet gebruiken.
 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist, zoals port sharing en het ontvangen van inkomende VPN-verbindingen, zijn, afhankelijk van de andere router, niet of slechts beperkt bruikbaar.
 • De FRITZ!Box en de andere router moeten verschillende IP-netwerken gebruiken.

  Opmerking:Als de fabrieksinstellingen worden gebruikt voor de IP-instellingen van de FRITZ!Box, dan worden deze automatisch aangepast wanneer je de verbinding via LAN configureert (IP-netwerk: 192.168.188.0, subnetmasker: 255.255.255.0).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Selecteer "Other Internet service provider" in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider". Bij bepaalde regionale instellingen wordt dit item alleen weergegeven wanneer je "More Internet service providers" selecteert.
 4. Ga naar de sectie "Connect via" of "Connection" en schakel de optie "External modem or router" in.
 5. Ga naar de sectie "Operating Mode" en schakel de optie "Establish own connection to the Internet" in.
 6. Activeer de optie "No" in de sectie "Account Information".
 7. Ga naar de velden "Downstream" en "Upstream" en voer de betreffende snelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 8. Klik op "Change connection settings".
 9. Configureer de IP-instellingen:
  • Als de andere router een DHCP-server kan leveren:
   • Schakel de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de andere router geen DHCP-server kan leveren:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer de IP-instellingen in voor het IP-netwerk van de router:
    • "IP address": IP-adres van het netwerk van de router.

     Voorbeeld:
     De router heeft het IP-adres 192.168.100.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en bevindt zich dus in het netwerk 192.168.100.0. In dit geval kun je 192.168.100.2 invoeren als het IP-adres.

     Belangrijk:Je kunt geen IP-adres selecteren dat al door een ander apparaat in het netwerk van de router wordt gebruikt.

    • "Subnet mask": Subnetmasker van de router
    • "Default gateway": IP-adres van de router
    • "Primary DNS server": IP-adres van de router
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box verbinden met het netwerk

 • Verbind de "LAN 1"-poort van de FRITZ!Box via een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde gele netwerkkabel) direct of via een hub/switch met de router.

De FRITZ!Box gebruikt nu de internetverbinding van de andere router.

3 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Op apparaten die via de poorten "LAN 2 tot LAN 4" of het draadloze netwerk zijn verbonden met de FRITZ!Box kun je de gebruikersinterface zoals gewoonlijk openen via http://fritz.box.

Op apparaten die niet met de FRITZ!Box maar met de andere router zijn verbonden, kun je de gebruikersinterface zo openen:

Als je de gebruikersinterface wilt oproepen met netwerkapparaten die zijn verbonden met de poort "LAN 2" of met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box, dan voer je http://fritz.box in, zoals gebruikelijk.

Als je de gebruikersinterface wilt openen met netwerkapparaten die zijn verbonden met de andere router en niet met de FRITZ!Box, ga je als volgt te werk:

 1. Voer in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de DHCP-server van de andere router (bijvoorbeeld 192.168.100.20),
  • of, als je de optie "Configure the IP address manually" in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld,
   • Voer in de webbrowser het IP-adres in dat je in de FRITZ!Box-gebruikersinterface hebt ingevoerd in het veld "IP address" (bijvoorbeeld 192.168.100.2).
 2. Voer in de tekstvelden de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten voor de FRITZ!Box heeft vanaf internet. en klik op "Log in".

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten voor FRITZ!Box-gebruikers bewerken in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users". Meer informatie over FRITZ!Box-gebruikersaccounts vind je in deze handleiding.

4 FRITZ!Box configureren voor telefoneren via een andere router

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je telefoons wilt aansluiten aan de FRITZ!Box en deze vervolgens wilt gebruiken om te bellen via de internetverbinding van de andere router of een analoge aansluiting: