FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Beltonen voor FRITZ!Fon configureren

Je kunt verschillende beltonen selecteren op de FRITZ!Fon. Naast de standaardbeltoon kun je ook de volgende speciale beltonen instellen:

 • verschillende beltonen voor inkomende nummers
 • beltonen voor bepaalde telefoonboekvermeldingen
 • beltonen voor belangrijke personen in het FRITZ!Box-telefoonboek
 • beltoon voor interne oproepen
 • beltoon voor het alarm

Je kunt het volume van het belsignaal ook aanpassen met het menu van de telefoon. Hier kun je ook instellen dat het belsignaal steeds luider wordt.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Alleen op FRITZ!Fon-modellen met kleurendisplays kun je je eigen beltoon configureren. Andere FRITZ!Fon-modellen ondersteunen deze functie niet.
 • Als je je eigen beltoon wilt gebruiken, moet er een USB-opslagapparaat zijn verbonden met de FRITZ!Box en USB Remote Connection moet niet zijn ingeschakeld voor USB-opslagmedia in de FRITZ!Box-gebruikersinterface (onder "Home Network > USB Devices > USB Remote Connection").

  Opmerking:Wanneer je je eigen beltoon hebt toegevoegd, kun je het USB-opslagapparaat verwijderen of USB Remote Connection weer activeren.

 • Je eigen beltoon moet een MP3-bestand zijn met een sampling-rate van 16 kHz, 22,5 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz en moet ten minste 8 seconden lang zijn.

1 Je eigen beltoon configureren

Voorbereidingen

Je kunt de gemaksfuncties van je FRITZ!Fon alleen gebruiken als DECT-versleuteling is ingeschakeld:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Base Station" in het menu "DECT".
 3. Ga naar de sectie "Security" en schakel de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie is uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box opnieuw opstarten zodra je de gebruikersinterface gebruikt ("System > Backup > Restart").

Je eigen beltoon toevoegen

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op de tab "Ring Tones".
 5. Klik op de knop "Add a ring tone".
 6. Klik op de knop "Choose File" en selecteer de gewenste beltoon (MP3-bestand).
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Als je wilt dat de telefoon deze beltoon gebruikt, moet je "Own ring tone" selecteren als standaardbeltoon op de telefoon (zie sectie "Selecting the standard ring tone" (Standaardbeltoon selecteren)).

2 Standaardbeltoon selecteren

De telefoon gebruikt de standaardbeltoon wanneer je wordt gebeld door een bron waarvoor je de instelling "Handset setting", "Handset external ring" of "Handset internal ring" hebt geselecteerd in de gebruikersinterface.

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Ring tone"
 4. Selecteer de gewenste beltoon.
 5. Klik op "OK" om de instelling op te slaan.

3 Verschillende beltonen configureren voor inkomende nummers

Als je telefoon op meerdere nummers reageert, kun je een verschillende beltoon configureren voor elk telefoonnummer. Zo weet je meteen welk nummer de beller heeft gekozen wanneer je wordt gebeld:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Schakel de optie "React only to the following numbers" in.
 5. Selecteer de nummers waarop de telefoon moet reageren wanneer je wordt gebeld.

  Opmerking:Wanneer je beltonen hebt toegewezen, kun je daarna de optie "React to all numbers" opnieuw inschakelen.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 7. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 8. Klik op de tab "Ring Tones".
 9. Selecteer de gewenste beltoon voor alle telefoonnummers in de vervolgkeuzelijsten.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Beltonen toewijzen voor bepaalde telefoonboekvermeldingen

Op je telefoon kun je speciale beltonen toewijzen aan bepaalde telefoonboekvermeldingen, zodat je meteen weet door wie je wordt gebeld:

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Telephone book" en druk op "OK".
 3. Scrol naar de gewenste vermelding en druk op "OK".
 4. Selecteer de optie "Edit".
 5. Scrol naar de beltoon die je wilt toewijzen en druk op "OK".
 6. Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
 7. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Beltonen configureren voor interne oproepen, belangrijke personen en het alarm

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Cordless Telephones" in het menu "DECT".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op de tab "Ring Tones".
 5. Selecteer beltonen voor interne oproepen, belangrijke personen en het alarm.

  Opmerking:Voor het alarm kun je ook een webradiostation selecteren dat je hebt ingesteld onder "Home Network > Media Server > Web radio".

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 Volume van belsignaal instellen

 1. Druk op de toets "Menu" op de telefoon.
 2. Scrol naar "Settings" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Volume" > "OK" > "Ringer"
 4. Selecteer het gewenste volume.
 5. Als je het volume van het belsignaal wilt vergroten, selecteer je "Options" en vervolgens "increasing". Het volume van het belsignaal wordt dan ingesteld op het gewenste volume.