FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Amazon-apparaat brengt geen verbinding tot stand

Een apparaat van Amazon, bijvoorbeeld Amazon Echo of Kindle eReader, brengt geen draadloze verbinding tot stand met de FRITZ!Box.

Oorzaak

  • Het Amazon-apparaat probeert een draadloze verbinding tot stand te brengen en gebruikt hiervoor draadloze toegangsgegevens die zijn opgeslagen in de Amazon-account. Met deze opgeslagen toegangsgegevens kan geen draadloze verbinding tot stand worden gebracht, omdat dit niet de huidige toegangsgegevens van de FRITZ!Box zijn.

Draadloze verbinding opnieuw configureren

Configureer de draadloze verbinding tussen het Amazon-apparaat en de FRITZ!Box met de huidige draadloze toegangsgegevens van de FRITZ!Box: