FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Push service-mails worden niet verstuurd

De FRITZ!Box verstuurt geen push service-mails met verbindings-, gebruiks- en configuratiegegevens of berichten van het interne antwoordapparaat of faxberichten vanaf de interne faxserver.

In dit geval wordt in de Event Log van de FRITZ!Box een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "E-mail delivery failed: SMTP server reports [...]"
 • "E-mail delivery failed: TCP error"
 • "Sending of an e-mail message failed. Reason: authentication error."
 • "Sending of an e-mail message failed. Reason: TCP error."

Oorzaak

 • De SMTP-server van de e-mailprovider die in je hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, reageert niet op de verbindingsaanvraag van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld vanwege onjuiste accountgegevens of technische problemen bij je e-mailprovider.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Instellingen van het e-mailaccount aanpassen

Veel aanbieders beschermen hun e-mailaccounts met speciale beveiligingsmechanismen die het verzenden van de push service-mails kunnen verhinderen:

Instellingen van Google-account aanpassen

Instellingen van Microsoft-account aanpassen

Instellingen in Apple-account aanpassen

 • Als je de twee-factor-authenticatie voor je Apple ID hebt ingeschakeld, genereer je een app-specifiek wachtwoord voor de FRITZ!Box en configureer je dit als wachtwoord voor de push service.

2 Afroep van POP3 in e-mailaccount inschakelen

Om e-mails op te halen moet je een e-mailaccount gebruiken met een POP3 server voor inkomende e-mail en het ophalen van POP3 moet zijn ingeschakeld bij de e-mailprovider:

 • Schakel het ophalen van POP3 in de instellingen van je e-mailaccount. Informatie over de werkwijze verkrijg je rechtstreeks bij je e-mailprovider.

3 E-mailaccountgegevens voor push services verbeteren

Verkeerd ingevoerde gegevens van de e-mailaccount, bijvoorbeeld een verkeerd wachtwoord, zijn vaak de oorzaak van deze fout. Controleer daarom in ieder geval de gegevens die je hebt ingevoerd:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Push Service".
 3. Klik op het tabblad "Sender".
 4. Klik op "Account Information - Additional Settings".
 5. Voer in het invoerveld "E-mail user name" de gebruikersnaam van het e-mailaccount in.
 6. Voer bij "Password" het wachtwoord van je e-mailaccount in.

  Belangrijk:Het wachtwoord voor het e-mailaccount is niet hetzelfde wachtwoord als het wachtwoord voor toegang tot je persoonlijke klantgegevens.

 7. Voer bij "SMTP server" de SMTP-server in. Als de server niet toegankelijk is via poort 25, moet je ook de poort opgeven die wordt gebruikt voor communicatie met de server (bijvoorbeeld 587, zie afb.). Informatie over de benodigde gegevens voor de SMTP-server verkrijg je bij je e-mailprovider.
 8. Schakel de optie "This server supports a secure connection (SSL)" in, als de server deze verbinding ondersteunt.

  Afb.: Accountgegevens invoeren voor push service

 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 10. Klik op "Test Settings" om te testen of de accountgegevens juist zijn ingevoerd.

  Belangrijk:Klik eerst op "Apply" om de instellingen op te slaan en vervolgens op "Test Settings" of "Testing Push Service", want anders wordt de ingevoerde informatie niet correct toegepast.

  • Er wordt een test-e-mail gestuurd aan het e-mailadres dat je hebt ingevoerd.

4 Contact opnemen met provider

 • Neem contact op met je e-mailprovider.