FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Mediabestanden worden niet correct gesorteerd

Wanneer afspeelapparaten of software de FRITZ!Box Media Server openen, worden mediabestanden (muziek-, video- en afbeeldingsbestanden) niet of niet in de verwachte volgorde gesorteerd (bijvoorbeeld alfabetisch).

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Bestanden worden gesorteerd in de volgorde zoals gedefinieerd door FRITZ!Box

3 Bestanden worden gesorteerd in de volgorde zoals gedefinieerd door het afspeelapparaat of de software

Afspeelapparaten of software kunnen een bepaalde sorteervolgorde definiëren voor de FRITZ!Box Media Server:

Belangrijk:Als een afspeelapparaat of software de volgorde definieert, dan sorteert de FRITZ!Box mediabestanden zoals gedefinieerd door het afspeelapparaat of de software!

  • Stel de configuratie van het afspeelapparaat of de software zo in dat deze de mediabestanden sorteren op dezelfde manier als de FRITZ!Box Media Server,
    • of, als je niet wilt dat bestanden worden gesorteerd zoals de FRITZ!Box ze sorteert,
  • selecteer dan de gewenste sorteervolgorde op het afspeelapparaat of in de software.

    Opmerking:Informatie over het sorteren van mediabestanden vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant van het afspeelapparaat of de software.