FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Geen toegang tot internet bij configuratie van de FRITZ!Box voor gebruik als "DSL-Router" (standaard)

De FRITZ!Box is geconfigureerd voor internettoegang via DSL, maar verbonden netwerkapparaten (bijvoorbeeld computers, smartphones, gameconsoles) kunnen geen verbinding maken met internet.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Controleren of het lampje "Power" knippert

2 Gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Event Log" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Internet Connection".
 4. Controleer of er foutmeldingen worden weergegeven.

3 DHCP-server van FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Netwerkapparaat configureren als DHCP-client

5 Internet Explorer configureren

De volgende stap is alleen vereist als je Microsoft Internet Explorer gebruikt en de foutmelding "Web page unavailable while offline" wordt weergegeven:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Open het menu "Tools".
 3. Als de optie "Work Offline" wordt weergegeven in het menu en de optie is aangevinkt, klik je erop om het vinkje te verwijderen.
 4. Klik op de menuoptie "Internet Options" en vervolgens op "Connections".
 5. Schakel de optie "Never dial a connection" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.