FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Onjuiste of onbekende items in de lijst "Devices and Users"

Een lijst van alle netwerkapparaten (zoals computers, smartphones, gameconsoles) en powerline-adapters die bekend zijn bij de FRITZ!Box, is te vinden in de gebruikersinterface onder "Home Network > Network > Devices and Users". FRITZ!Box vermeldt hier ook alle Windows-gebruikers voor wie ouderlijk toezicht is geconfigureerd.

Een symbool geeft aan hoe de netwerkapparaten zijn verbonden: voor draadloze apparaten en voor apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden via een netwerkkabel. Het symbool geeft een powerline-adapter aan. Windows-gebruikers voor wie ouderlijk toezicht is geconfigureerd, worden niet aangeduid met een symbool.

Opmerking:Als het niet duidelijk is of een item in de lijst een gebruiker of een netwerkapparaat is, dan heeft het geen symbool.

De FRITZ!Box geeft netwerkapparaten weer met de hostnaam als deze door de netwerkapparaten aan de FRITZ!Box is doorgegeven bij het ophalen van IP-instellingen via DHCP. Netwerkapparaten die de hostnaam niet doorgeven aan de FRITZ!Box, worden standaard weergegeven met hun IP-adres (bijvoorbeeld "PC-192-168-178-20") en powerline-adapters worden weergegeven met de naam van het netwerkapparaat.

Alle netwerkapparaten worden weergegeven met het huidige IP-adres. Netwerkapparaten die momenteel niet zijn verbonden met de FRITZ!Box, worden weergegeven met hun laatste IP-adres.

Aangezien de FRITZ!Box ook bijhoudt wanneer netwerkapparaten kort verbinding maken via een ander type verbinding of een ander IP-adres, kan het lijken alsof netwerkapparaten meerdere malen voorkomen op de lijst of een onjuist IP-adres en/of onjuist type verbinding hebben. Daarom moet je de volgende gegevens noteren voor bepaalde items in de lijst "Devices and Users".

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 "PC-192-168-178-2" wordt weergegeven

De vermelding "PC-192-168-178-2" met het IP-adres 192.168.178.2 (zonder MAC-adres) hoort bij een FRITZ!WLAN Repeater of een FRITZ!Powerline-adapter met mogelijkheden voor draadloos LAN (bijvoorbeeld FRITZ!Powerline 546E). Deze apparaten hebben allebei het IP-adres 192.168.178.2 in de fabrieksinstellingen, tijdens de eerste configuratie en bij het opstarten van het apparaat. Daarom worden deze apparaten in de lijst "Devices and Users" een keer weergegeven met het IP-adres dat ze automatisch van de FRITZ!Box hebben verkregen en een keer met het IP-adres 192.168.178.2. Dit is geen fout van de FRITZ!Box.

2 "PC-169-254-xxx-xxx" wordt weergegeven

Sommige netwerkapparaten gebruiken af en toe hun APIPA-adres 169.254.xxx.xxx om verbinding te maken met de FRITZ!Box wanneer ze worden opgestart of geactiveerd vanuit de stand-bymodus. Daarom worden deze apparaten in de lijst "Devices and Users" soms weergegeven met het IP-adres dat ze automatisch van de FRITZ!Box hebben verkregen en soms met de naam "PC-169-254-xxx-xxx" en het IP-adres 169.254.xxx.xxx. Dit is geen fout van de FRITZ!Box.

3 IP-adres xxx.xxx.xxx.255 wordt vermeld

Sommige netwerkapparaten gebruiken bij het opstarten af en toe het broadcastadres xxx.xxx.xxx.255 als IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.178.255 als de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 gebruikt met het subnetmasker 255.255.255.0). Daarom worden deze apparaten in de lijst "Devices and Users" soms weergegeven met het IP-adres dat ze automatisch van de FRITZ!Box hebben verkregen en soms met het broadcastadres xxx.xxx.xxx.255. Dit is geen fout van de FRITZ!Box.

4 Draadloze apparaten zonder IP-adres worden vermeld

Als in de lijst "Devices and Users" onbekende draadloze apparaten worden weergegeven waarvan de naam begint met "PC" (bijvoorbeeld "PC-00-23-14-DD-89-44") en zonder IP-adres:

5 Netwerkapparaat wordt meerdere malen vermeld

Netwerkapparaten worden tweemaal vermeld in de lijst "Devices and Users" in het geval dat de IP-instellingen een keer automatisch worden verkregen van de FRITZ!Box (DHCP-client) en er een andere keer verbinding met de FRITZ!Box wordt gemaakt via een handmatig toegewezen IP-adres. Dit is geen fout van de FRITZ!Box.

Als deze dubbele vermeldingen je storen, kun je ze als volgt verwijderen:

Netwerkapparaat als DHCP-client instellen

Netwerkapparaat uitschakelen

  • Schakel het netwerkapparaat uit dat meer dan een keer wordt vermeld in de lijst "Devices and Users".

Netwerkapparaat verwijderen uit de gebruikersinterface

Verwijder alle vermeldingen voor het netwerkapparaat dat meer dan een keer wordt weergegeven:

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
  3. Klik op de tab "Devices and Users".
  4. Klik op de knop (Verwijderen) naast het betreffende netwerkapparaat in de lijst "Devices and Users".

FRITZ!Box opnieuw opstarten

  1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "System" op "Backup".
  3. Klik op het tabblad "Restart".
  4. Klik op de knop "Restart".

Wanneer je de netwerkapparaten nu inschakelt, worden ze slechts één keer vermeld in de lijst "Devices and Users".