FRITZ!Box 7340 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7340 Service

Uitgaande telefoongesprekken via vaste net niet mogelijk

Er kunnen geen uitgaande gesprekken via het vaste net tot stand worden gebracht met een telefoon die is aangemeld bij de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Instellingen voor vaste net inschakelen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Landline enabled" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Locatiegegevens invoeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder "Location Information" je land. Als je land niet in de lijst voorkomt, selecteer je "Other country".
 5. Voer bij "Country code" in het eerste veld de voorloopnullen in en in het tweede veld het landnummer (bijvoorbeeld voor Duitsland "00" en "49", zie afb.).
 6. Voer bij "Area code" in het eerste veld de voorloopnul in en in het tweede veld het netnummer (voor Berlijn bijvoorbeeld "0" en "30", zie afb.).

  Afb.: Land- en netnummer invoeren (bijvoorbeeld voor Duitsland en Berlijn)

 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Juiste type telefoonlijn selecteren

Welke type telefoonlijn je moet selecteren wanneer je je vaste telefoonnummer(s) configureert, hangt af van de bekabeling tussen de FRITZ!Box en de telefoonlijn, niet van het aantal beschikbare telefoonnummers. Als je bijvoorbeeld een een ISDN-aansluiting met één telefoonnummer hebt, moet je het type aansluiting "multiple landline numbers (ISDN line)" selecteren:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op de knop "New Telephone Number".
 4. Schakel de optie "Landline number" in en klik op "Next".
 5. Selecteer het type van je vaste telefoonaansluiting en klik op "Next".

  Belangrijk:Het type van je vaste telefoonaansluiting (analoge aansluiting of ISDN) wordt alleen gevraagd bij het instellen van het eerste vaste telefoonnummer. Als je het type van je vaste aansluiting later wilt wijzigen, dan moet je eerst alle ingestelde vaste telefoonnummers verwijderen.

 6. Voer het vaste telefoonnummer of de ISDN-telefoonnummers (MSN's) in en klik op "Next".

4 HD-telefonie uitschakelen

 1. Voer op de telefoon #962*2* in en druk op de gesprekstoets (hoorn opnemen).
 2. Leg na ca. 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt HD-telefonie weer inschakelen met #962*1*.

5 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling worden vaak over het hoofd gezien. Controleer daarom of de FRITZ!Box correct met de aansluiting is verbonden:

 • Controleer de bekabeling van de vaste telefoonaansluiting.

6 Analoge telefoon instellen op toonkiezen

 • Stel het eindapparaat in op "toonkiezen" (DTMF, TDK, toondrukkiezen) en niet op "pulskiezen". Bij toonkiezen hoor je een toon wanneer je op een nummertoets drukt, bij pulskiezen hoor je een ratelen. Informatie over de configuratie verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via het handboek.

7 FRITZ!App Fon configureren

Telefoonnummers toewijzen aan FRITZ!App Fon

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij FRITZ!App Fon op de knop (Bewerken). FRITZ!App Fon is tijdens de installatie automatisch geconfigureerd met de naam van de telefoon op de poort "LAN/WLAN".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het telefoonnummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 5. Selecteer de telefoonnummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Alternatieve microfoon inschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet wanneer je FRITZ!App Fon op een Android-apparaat gebruikt:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop van de telefoon en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "Alternative microphone" in.

8 FRITZ!Box configureren

Telefoon opnieuw configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Verwijder de telefoon waarmee je niet kunt bellen. Dit kun je doen door op de knop (Verwijderen) te klikken.
 4. Configureer de telefoon opnieuw met behulp van de wizard voor telefoontoestellen: klik hiervoor op de knop "Configure New Device" en volg de instructies.

  Belangrijk:Gebruik de wizard voor telefoonapparaten nietom FRITZ!App Fon te configureren. FRITZ!App Fon wordt automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer je FRITZ!App Fonvolledig afsluit en de app dan opnieuw start.

Kiesregels verwijderen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Dialing Rules".
 4. Verwijder alle kiesregels voor telefoonnummers of nummerreeksen die moeten worden gebeld via het vaste net. In de fabrieksinstellingen zijn twee kiesregels geconfigureerd voor alarmnummers. Deze kiesregels kun je veranderen, maar niet verwijderen of blokkeren.
 5. Als "Global Carrier Prefix" is ingevuld op het tabblad "Carrier Prefixes", verwijder je de invoer en klik je op "Apply".
 6. Voer geen nieuwe kiesregels in totdat je kunt bellen via het vaste net. Als de fout dan opnieuw optreedt, gebruik je een onjuiste kiesregel.

9 Vaste telefoonaansluiting controleren

 1. Koppel de FRITZ!Box los van het vaste net.
 2. Verbind een telefoon met dezelfde aansluiting.
 3. Als deze telefoon ook niet werkt wanneer het is aangesloten op de telefoonaansluiting, neem dan contact op met je telefoonprovider om je aansluiting te laten controleren.

  LET OP!Bij de controle kunnen kosten ontstaan. Vraag naar de voorwaarden bij je telefoonprovider!