FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

VPN-verbinding met de FRITZ!Box in Android configureren

Met VPN kun je vanaf je Androidsmartphone of -tablet via internet een beveiligde verbinding met je FRITZ!Box tot stand brengen. Zo heb je ook onderweg toegang tot alle apparaten en diensten in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box.

Als er een VPN-verbinding actief is, worden bovendien alle internetquery's van het Android-apparaat gerouteerd via de FRITZ!Box. Daardoor heb je met je Androidapparaat afluister- en fraudebestendige toegang tot alle internetservices, bijvoorbeeld e-mail en online banking, zelfs als je bent verbonden met publieke Wi-Fi-hotspots.

Opmerking:Met deze handleiding configureer je een VPN-verbinding met de FRITZ!Box in Android 9 ("Pie"). Als je verdere vragen hebt over VPN-verbindingen met Android, neem dan rechtstreeks contact op met de fabrikant van je Android-apparaat.

Voorwaarden / beperkingen

 • Op de smartphone of tablet is Android 4.0 of nieuwer geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Met MyFRITZ! kun je de FRITZ!Box altijd vanaf internet benaderen, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

Opmerking:Als je al een andere Dynamic DNS-service gebruikt, kun je ook deze service gebruiken in plaats van MyFRITZ!.

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van de VPN-verbinding moeten een IP-adres gebruiken uit verschillende IP-netwerken. Als het Androidapparaat is verbonden met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als de FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router die je Androidapparaat gebruikt om een verbinding met de FRITZ!Box te maken, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken). Als je nog geen gebruiker hebt geconfigureerd:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box configureert nu VPN-rechten voor deze FRITZ!Box-gebruiker.
Vervolgens wordt automatisch een venster geopend waarin de VPN-instellingen van de gebruiker worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt dit venster altijd openen door in de instellingen van de FRITZ!Box-gebruiker te klikken op "Show VPN Settings".

3 VPN-verbinding in Android configureren

 1. Configureer de VPN-verbinding op het Androidapparaat met behulp van de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker, die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

  Opmerking:Je kunt de VPN-instellingen oproepen door in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users" in de gebruikersinstellingen op "Show VPN Settings" te klikken.

  Afb.: VPN-verbinding configureren

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Klik op het startscherm van het Android-apparaat op "Instellingen".
 2. Tik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Tik op "VPN".
 4. Tik op de naam van de VPN-verbinding die je hebt geconfigureerd (FRITZ!Box).
 5. Als je wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren:
  1. Voer als "Gebruikersnaam" de naam in van de FRITZ!Box-gebruiker (modaal) die de VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand moet brengen.

   Opmerking:Als je de gebruikersnaam overneemt van de woordvoorspelling van het toetsenbord, verwijder dan eventueel de spatie die Android vaak automatisch achter de naam zet.

  2. Voer als "Wachtwoord" het wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker (geheim1234) in.
 6. Tik op de knop "Verbinden":

  Afb.: VPN-verbinding tot stand brengen

 7. De VPN-verbinding is tot stand gebracht zodra het VPN-pictogram verschijnt in de statusbalk:

  Afb.: De VPN-verbinding tot stand gebracht.