FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

Foutmelding "Login failed [...]" wanneer alleen een wachtwoord is vereist voor toegang tot FRITZ!Box

Je krijgt geen toegang tot de FRITZ!Box wanneer je het wachtwoord invoert.
Een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven:

  • "Login failed. The login data are incorrect or do not have authorization for this area."
  • "Login failed. Did you make a typing error, or do you not have the right to access this area?"

Oorzaak

  • De gebruikersnaam en/of het wachtwoord is onjuist, of de gebruiker heeft geen toegangsrechten voor dat specifieke gebied van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Wachtwoord vergeten

De volgende stappen zijn alleen vereist als je helemaal geen toegang meer hebt tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface en de instellingen niet kunt wijzigen omdat je je gebruikersnaam en wachtwoord bent vergeten: