FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

Functie voor kiesregels en hoe deze te configureren

Als je meer dan een telefoonnummer hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box, kun je kiesregels gebruiken om automatisch te bellen tegen het goedkoopste telefoontarief.

Een kiesregel bepaalt welk telefoonnummer de FRITZ!Box gebruikt voor uitgaande oproepen naar nummers in een bepaald nummerbereik (bijvoorbeeld naar mobiele telefoonnummers) of naar een bepaald nummer.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je kunt alleen netlijncodes (Dial Around-service) configureren voor vaste telefoonnummers en internettelefoonnummers van Deutsche Telekom.
 • Je kunt geen netlijncodes configureren voor internettelefoonnummers van andere providers.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Functie voor kiesregels

Je kunt kiesregels maken voor afzonderlijke nummers en voor nummerbereiken, en je kunt hiermee definiëren hoe de verbinding tot stand wordt gebracht. Je kunt bijvoorbeeld het volgende definiëren:

 • oproepen naar bepaalde nummerbereiken (bijvoorbeeld 001) worden altijd tot stand gebracht via je vaste lijn
 • oproepen naar een bepaald nummerbereik (bijvoorbeeld 001) worden altijd tot stand gebracht via een goedkoper Dial Around-nummer
 • oproepen naar een bepaald nummer worden altijd tot stand gebracht via internet.

  Belangrijk:Er zijn verscheidene kiesregels vooraf geconfigureerd in de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box, zodat altijd je vaste lijn wordt gebruikt voor oproepen naar bepaalde nummers (bijvoorbeeld noodnummers, gratis servicenummers). Oproepen naar deze nummers via internet zijn meestal niet mogelijk, omdat de meeste providers van internettelefonie dit niet ondersteunen.

2 Kiesregels configureren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Geef in de vervolgkeuzelijst "Number range" aan op welke telefoonoproepen je de kiesregels wilt laten toepassen.
 6. Als je "Telephone number" hebt geselecteerd, voer je het telefoonnummer of een nummerbereik in:

  Voorbeeld:
  Voer 030 in als de kiesregel moet worden toegepast op alle oproepen naar Utrecht.

 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken voor deze oproepen. Als je "Internet" selecteert, gebruikt de FRITZ!Box het eerste internettelefoonnummer dat is ingesteld onder "Telephony > Telephone Numbers".
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.