FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

USB-printer print niet bij gebruik met USB Remote Connection

Wanneer je wilt printen met een USB-printer die is verbonden met de FRITZ!Box, en de printer met je computer is verbonden via FRITZ!Box USB Remote Connection, dan voert de printer geen printopdrachten vanaf de computer uit.

Belangrijk:De USB-printer en de computer moeten allebei zijn aangesloten zoals beschreven in deze handleiding.

Randvoorwaarden / beperkingen

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Printerpoort inschakelen in je besturingssysteem

Windows 10 / 8

Het is niet nodig de printerinstellingen te wijzigen in Windows 10 / 8.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Devices and Printers".
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die is verbonden met de FRITZ!Box en selecteer "Properties" in het contextmenu.
 3. Klik op de tab "Ports".
 4. Schakel de optie "USB00[x] Virtual printer port for USB" in.

  Opmerking:Als er geen andere USB-printer is geïnstalleerd op de computer, heeft de poort de volgende naam: "USB001 Virtual printer port for USB".
  De poort "avm: FRITZ!Box USB printer port" is niet van toepassing wanneer je USB Remote Connection gebruikt!

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Firewall configureren voor FRITZ!Box USB Remote Connection

Een firewall op de computer met FRITZ!Box USB Remote Connection kan de communicatie tussen de software en de FRITZ!Box verstoren:

 • Configureer een uitzondering voor de software FRITZ!Box USB Remote Connection in de firewall op de computer met FRITZ!Box USB Remote Connection,
  • of:
 • Stel de configuratie van de firewall zo in dat inkomende en uitgaande TCP- en UDP-verbindingen worden toegestaan van poort 2066 op de FRITZ!Box naar elke doelpoort op de computer.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de firewall vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.