FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

FRITZ!Box configureren als gecascadeerde router

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als gecascadeerde router, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router, maar stelt een eigen netwerk beschikbaar, dat van de andere router gescheiden is. In dit geval

 • is de firewall van de FRITZ!Box ingeschakeld.
 • krijgen computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden hun IP-instellingen niet meer van de andere router, maar van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het is niet mogelijk om vanuit het netwerk van de andere router apparaten te benaderen die zijn aangesloten op de FRITZ!Box.
 • Het is niet mogelijk om MyFRITZ! te gebruiken.
 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld portforwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de andere router niet of slechts beperkt bruikbaar.
 • De FRITZ!Box en de andere router moeten verschillende IP-netwerken gebruiken.

  Opmerking:Als de IP-instellingen van de FRITZ!Box zich nog in de fabrieksinstellingen bevinden, worden de IP-instellingen automatisch aangepast tijdens het configureren van de toegang via LAN (IP-netwerk: 192.168.188.0, subnetmasker: 255.255.255.0).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider" de optie "Other Internet service provider". Bij bepaalde regionale instellingen wordt deze optie pas weergegeven als je "More Internet service providers" selecteert.
 4. Schakel in de sectie "Connection" de optie "Connection to an external modem or router" in.
 5. Schakel in de sectie "Operating Mode" de optie "Establish own connection to the Internet" in.
 6. Schakel in de sectie "Account Information" de optie "No" in.
 7. Voer in de invoervelden "Downstream" en "Upstream" de snelheden van de internetverbinding in.
 8. Klik op "Change connection settings".
 9. Als de andere router een DHCP-server beschikbaar stelt, schakel je de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de andere router niet over een DHCP-server beschikt:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer in het invoerveld "IP address" een ongebruikt IP-adres in uit het IP-netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0). Daardoor bevindt de router zich in het IP-netwerk 192.168.10.0. Als het IP-adres 192.168.10.2 door geen enkel apparaat wordt gebruikt, kun je dit invoeren.

   3. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker van de router in.
   4. Voer in de invoervelden "Default gateway" en "Primary DNS server" het IP-adres in van de router.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de "LAN 1"-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde gele netwerkkabel) of rechtstreeks of via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Op apparaten die via de poorten "LAN 2 tot LAN 4" of het Wi-Fi-netwerk zijn verbonden met de FRITZ!Box kun je de gebruikersinterface zoals gewoonlijk openen via http://fritz.box.

Met apparaten die niet met de FRITZ!Box maar met de andere router zijn verbonden, kun je de gebruikersinterface als volgt openen:

 1. Als de FRITZ!Box het IP-adres per DHCP krijgt toegewezen, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de router, bijvoorbeeld 192.168.10.20.
  • Als je het IP-adres zelf hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat je in de gebruikersinterface hebt ingevoerd in het invoerveld "IP address", bijvoorbeeld 192.168.10.2.
 2. Voer in de invoervelden de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die gemachtigd is om vanaf internet toegang te krijgen tot de FRITZ!Box, en klik op "Log in".

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten voor FRITZ!Box-gebruikers wijzigen in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

4 Telefonie configureren

Als je telefoons wilt aansluiten op de FRITZ!Box en hiermee vervolgens wilt telefoneren via de internetverbinding van de andere router of via het vaste net:

 1. Configureer de FRITZ!Box om te telefoneren via de andere router.