FRITZ!Box 7360 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7360 Service

Statische port forwarding configureren

Je kunt statische port forwarding configureren om andere internetgebruikers toegang te geven tot bepaalde serverdiensten in je FRITZ!Box-thuisnetwerk, zoals HTTP- en externe onderhoudsservers of onlinegames en andere internettoepassingen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Voor IPv4-internettoegang moet de FRITZ!Box van de internetprovider een publiek IPv4-adres verkrijgen.

  Belangrijk:Bij een internettoegang met een DS-Lite-verbinding ("Dual Stack Lite") is de FRITZ!Box vanaf internet niet toegankelijk via IPv4. Als DS-Lite actief is, dan wordt in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" onder "Connections" de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven.

 • Voor IPv6-internettoegang moet de FRITZ!Box van de internetprovider een IPv6-adres verkrijgen en de serverdienst of het netwerkapparaat moet het IPv6-protocol ondersteunen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

Poorten en IP-protocollen bepalen

 • Bepaal welke poorten en IP-protocollen door de de serverdienst of toepassing worden gebruikt om binnenkomende verbindingen te accepteren. De fabrikant kan je hierover informeren, bijvoorbeeld via het handboek.

Firewall van de computer configureren

Wanneer de serverdienst of toepassing is geïnstalleerd op een computer met een eigen firewall (bijv. Windows Firewall), moet de firewall ook worden geconfigureerd:

 • Stel de configuratie van de firewall op de computer volgens de instructies van de fabrikant zo in, dat de serverdienst of toepassing toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

2 Port forwarding configureren in FRITZ!Box

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "Port Sharing" of "Port Forwarding".
 4. Klik op de knop (bewerken) naast de (computer) naam van het apparaat waarvoor de port forwardingregel moet worden geconfigureerd,
  • of, als er voor het apparaat nog geen port forwardingregels zijn geconfigureerd:
   1. Klik op "Add Device for Sharing".
   2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Device" de (computer) naam van het apparaat.

    Opmerking:Als je het apparaat niet kunt selecteren, kun je "Enter the IP address manually" selecteren en het IP-adres handmatig invoeren. In de vervolgkeuzelijst worden worden alleen apparaten getoond die hun IP-instellingen automatisch (DHCP) van de FRITZ!Box krijgen toegewezen.

 5. Klik op "New Sharing".
 6. Schakel de optie "Port Sharing" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Application" de optie "Other application".
 8. Voer in het tekstveld "Name" een naam naar keuze in voor de port forwarding-regel.
 9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Protocol" Het IP-protocol (TCP, UDP, ESP oder GRE) dat is vereist voor de serverdienst of toepassing.

  Opmerking:De IP-protocollen ESP en GRE zijn alleen vereist bij gebruik van een VPN-serverdienst.

 10. Voer de poortnummer(s) in van de poort(en) die je wilt gebruiken voor port forwarding:
  • Als je port forwarding wilt inschakelen voor één poort:
   • Voer bij "Port to device", "to port" en "Port requested externally (IPv4)" het nummer in van de poort die de serverdienst of toepassing gebruikt om verbindingen te accepteren.
  • Als je port forwarding wilt inschakelen voor een poortbereik:
   1. Voer bij "Port to device" het nummer in van de eerste poort die wordt gebruikt door de serverdienst of toepassing om verbindingen te accepteren en voer bij "to port" het nummer in van de laatste poort.
   2. Voer bij "Port requested externally (IPv4)" het nummer in van de eerste poort die de serverdienst of toepassing gebruikt om verbindingen te accepteren.
 11. Schakel "Enable sharing" in.
 12. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!Box configureren voor toegang via internet

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je wilt dat de serverdienst altijd onder één adres toegankelijk is via internet:

MyFRITZ!-account configureren en domeinnaam bepalen

Met MyFRITZ! heb je altijd toegang tot je FRITZ!Box via internet, zelfs als het publieke IP-adres regelmatig verandert, bijvoorbeeld na "automatic disconnection" door de internetprovider.

Opmerking:Als je al een andere Dynamic DNS-service gebruikt, kun je ook deze service gebruiken in plaats van MyFRITZ!.

 1. Configureer in de FRITZ!Box een MyFRITZ!-account.
 2. Bepaal de MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box.

Internetverbinding permanent in stand houden

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in.

  Belangrijk:Als de optie niet beschikbaar is, dan heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.