FRITZ!Box 7369 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7369 Service

FRITZ!Box meldt "Dynamic DNS: Account temporarily disabled"

De dynamic DNS-account die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box, kan niet inloggen bij je dynamic DNS-provider. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box wordt op de pagina "Overview" de melding "Dynamic DNS [...] Status: account temporarily disabled" weergegeven. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Dynamic DNS error: Dynamic DNS update is disabled until the dynamic DNS registration data are changed."
 • "Dynamic DNS error: The DynDNS provider reports error 401 - bad authorization."

Oorzaak

 • Volgens de richtlijnen van de dynamic DNS-provider schakelt de FRITZ!Box de dynamic DNS-account uit wanneer er fouten optreden die wijzen op een permanente storing van de account. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een publiek IP-adres dat ontbreekt, onjuiste toegangsgegevens of meerdere aanmeldpogingen vanaf verschillende dynamic DNS-clients. De account blijft uitgeschakeld tot de inloggegevens opnieuw worden ingevoerd in de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Controleren of een publiek IP-adres is toegewezen

Gebruik van een dynamic DNS-dienst en toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet zijn alleen mogelijk als de FRITZ!Box bij het tot stand brengen van de internetverbinding een publiek IPv4-adres krijgt toegewezen:

Opmerking:Als de internetverbinding al is overgeschakeld naar het internetprotocol v6 (IPv6) en dit door je dynamic DNS-provider wordt ondersteund, dan geeft de FRITZ!Box ook een IPv6-adres door naar de dynamic DNS-dienst.

 1. Controleer het adresbereik van het IPv4-adres dat door de internetprovider is toegewezen aan de FRITZ!Box.

  Belangrijk:Op een internetaansluiting met DS-Lite is de FRITZ!Box alleen toegankelijk via IPv6 en niet via IPv4. Als DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" onder "Connections".

 2. Als de FRITZ!Box een publiek IPv4-adres heeft gekregen, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres heeft gekregen, zijn het gebruik van een dynamic DNS-dienst en toegang tot de FRITZ!Box vanaf internet niet mogelijk.

2 Andere dynamic DNS-clients uitschakelen

Er treden fouten op als meerdere apparaten hun IP-adres doorgeven aan dezelfde dynamic DNS-account. Zorg er daarom voor dat de dynamic DNS-account alleen is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

 1. Verwijder of schakel de dynamic DNS-account die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box uit in alle apparaten behalve in de FRITZ!Box, bijvoorbeeld andere routers, computers met DynDNS-software of NAS-systemen.

3 Dynamic DNS-toegangsgegevens opnieuw invoeren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "Dynamic DNS". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Voer in het invoerveld "Domain name" de volledige domeinnaam in, bijvoorbeeld mijndomein.dyndns.org. Informatie over het formaat krijg je van de Dynamic DNS-provider.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box stuurt nu elke keer weer het huidige IP-adres door aan de dynamic DNS-provider nadat de internetverbinding tot stand is gebracht.

4 Contact opnemen met provider

Als de dynamic DNS-account nog steeds is uitgeschakeld in de FRITZ!Box, dan zijn de toegangsgegevens mogelijk onjuist of heeft je dynamic DNS-provider mogelijk technische problemen:

 1. Neem contact op met je dynamic DNS-provider voor een oplossing.