FRITZ!Box 7369 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7369 Service

Foutmelding "...beperkte of geen connectiviteit"

Op een Windows-computer wordt de LAN- of draadloze netwerkverbinding (WiFi) met de FRITZ!Box in het systeemvak van de taakbalk (systray) weergegeven met een uitroepteken en de melding "... beperkte of geen connectiviteit". Op de computer is het niet mogelijk om via de FRITZ!Box de gebruikersinterface (http://fritz.box) te openen en toegang tot internet te krijgen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box configureren

Voorbereidingen

 1. Verbind de computer met een netwerkkabel met de "LAN 2"-poort van de FRITZ!Box.
 2. Als de computer ook met de FRITZ!Box is verbonden via het draadloze netwerk, verbreek je de draadloze verbinding met de FRITZ!Box.

DHCP-server inschakelen

 1. Open in een webbrowser het adres http://169.254.1.1.
 2. Klik op "Home Network" en vervolgens op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe van xxx.20 tot xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Firewall van de computer configureren

Een firewall kan de communicatie tussen de computer en de FRITZ!Box verstoren:

 1. Stel de firewall van de computer zodanig in dat deze verbindingen van de computer naar de FRITZ!Box toelaat. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de firewall; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

3 LAN-verbinding met de FRITZ!Box controleren

Verbindingsproblemen met LAN-verbindingen kunnen worden veroorzaakt door fouten in de bekabeling, energiebesparende functies of tussengeschakelde apparaten zoals hubs/switches, powerline-adapters of LAN/WLAN-omvormers. Controleer daarom de LAN-verbinding van de computer:

4 Draadloze verbinding opnieuw configureren

Als er een WEP-versleuteling wordt gebruikt, is het ook mogelijk een draadloze verbinding tot stand te brengen met de FRITZ!Box wanneer een ongeldige draadloze netwerksleutel wordt ingevoerd. Het is dan echter niet mogelijk om te communiceren via deze verbinding.

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de computer met de FRITZ!Box is verbonden via een draadloze verbinding met WEP-versleuteling:

LET OP!De WEP-versleuteling is niet veilig! Gebruik de veilige WPA-versleuteling als je draadloze netwerkapparaten hiervoor ondersteuning bieden.

 1. Configureer de draadloze verbinding met de FRITZ!Box opnieuw.