FRITZ!Box 7369 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7369 Service

Zoekfunctie voor telefoonboek met FRITZ!Fon gebruiken

In de FRITZ!Box kun je meerdere telefoonboeken aanmaken en vervolgens voor elke FRITZ!Fon een afzonderlijk telefoonboek gebruiken. Met de FRITZ!Fon kun je het betreffende telefoonboek op twee verschillende manieren doorzoeken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Standaardzoekfunctie voor telefoonboek

De standaardzoekfunctie voor telefoonboeken is ingeschakeld in de fabrieksinstellingen en werkt net als op een mobiele telefoon. Je moet herhaaldelijk op de cijfertoets voor een letter drukken totdat de vermeldingen worden weergegeven die beginnen met de gewenste letter.

Voorbeeld:
Als je twee keer drukt op "5", worden alle vermeldingen in het telefoonboek weergegeven die beginnen met "K". Je kunt de zoekopdracht verfijnen door vervolgens drie keer op de cijfertoets "7" te drukken, zodat je dan alle vermeldingen in het telefoonboek ziet, die beginnen met "KR".

2 Vereenvoudigde zoekfunctie voor telefoonboek (Vanity)

Als je de optie "Simplified telephone book search (vanity)" gebruikt, hoef je voor elke letter slechts één keer te drukken op een cijfertoets.

Voorbeeld:
Als je op de cijfertoets "5" drukt, worden alle telefoonboekvermeldingen weergegeven die beginnen met "J", "K" of "L". De zoekresultaten kunnen vervolgens desgewenst worden verfijnd door de cijfertoets voor de tweede letter van de gezochte vermelding in het telefoonboek te drukken en vervolgens op de toets voor de derde letter, enzovoort.

Vereenvoudigde zoekfunctie voor telefoonboek (Vanity) inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de standaardzoekfunctie voor telefoonboeken is ingeschakeld. De vereenvoudigde zoekfunctie ("simplified telephone book search") moet je alsnog inschakelen:

  1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "DECT" op "Cordless Telephones".
  3. Klik op de knop (Bewerken) bij betreffende telefoon.
  4. Klik op het tabblad "Telephony Device Features".
  5. Schakel de optie "Simplified (vanity) telephone book search" in.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.