FRITZ!Box 7369 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7369 Service

Kan geen VPN-verbinding maken tussen twee FRITZ!Box-netwerken

De VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken kan niet tot stand worden gebracht. Mogelijk wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box tijdens een poging de VPN-verbinding tot stand te brengen:

 • "Error: IKE-Error 0x1c"
 • "Error: IKE-Error 0x2020"
 • "Error: IKE-Error 0x2027"

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Controleren of een publiek IP-adres is verkregen

Een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxes is alleen mogelijk als aan ten minste een van de twee FRITZ!Boxes een IPv4-adres uit het publieke adresbereik is toegewezen door de betreffende internetprovider tijdens het maken van de internetverbinding:

Belangrijk:Als beide FRITZ!Boxes gebruikmaken van internetverbindingen via DS-Lite ("Dual-Stack Lite"), is een VPN-verbinding niet mogelijk. Wanneer DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven onder "Connections" op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 • Controleer het adresbereik van het IPv4-adres dat de FRITZ!Boxes van je internetprovider hebben verkregen
  .
  • Als ten minste een van de FRITZ!Boxes een IPv4-adres heeft verkregen uit het publieke adresbereik:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als beide FRITZ!Boxes een IPv4-adres hebben verkregen van het private adresbereik:
   • Een VPN-verbinding tussen de beide FRITZ!Boxes is niet mogelijk.

2 Externe FRITZ!Box configureren

Als je zeker wilt weten dat de externe FRITZ!Box waarmee je de VPN-verbinding tot stand wilt brengen, altijd gereed is voor het accepteren van verbindingen, stel je deze zo in dat de internetverbinding permanent blijft gehandhaafd:

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van de externe FRITZ!Box.
 2. Klik op "Account Information" of "Type of Connection" in het menu "Internet".
 3. Schakel de optie "Maintain Internet connection permanently" of "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in.

  Belangrijk:Als deze opties niet beschikbaar zijn, dan heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internetverbinding van de externe FRITZ!Box controleren

 1. Open de gebruikersinterface van de externe FRITZ!Box.

  Opmerking:De externe FRITZ!Box is de FRITZ!Box waarmee je een VPN-verbinding tot stand wilt brengen.

 2. Klik op "Event Log" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Internet Connection".
 4. Controleer of er fouten (bijvoorbeeld "DSL not responding" of "PPPoE error") zijn opgetreden bij je poging een VPN-verbinding tot stand te brengen.
  • Als er foutmeldingen worden weergegeven:
   • Los de problemen met de VPN-verbinding op door de problemen met de internetverbinding van de externe FRITZ!Box op te lossen. Neem indien nodig contact op met je internetprovider.

4 Status van dynamische DNS van de externe FRITZ!Box controleren

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, dan is er mogelijk een probleem met de dynamische DNS-service of met MyFRITZ!. Controleer dan, wanneer je probeert een VPN-verbinding tot stand te brengen, of de externe FRITZ!Box heeft kunnen inloggen bij de dynamische DNS-service of bij MyFRITZ!:

Opmerking:De externe FRITZ!Box is de FRITZ!Box waarmee je een VPN-verbinding tot stand wilt brengen.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Online Monitor" in het menu "Internet".
 3. Controleer of de status "logged on successfully" wordt weergegeven voor dynamisch DNS, of controleer of MyFRITZ! de status 'actief' heeft.
  • Als de status "logged on successfully" wordt weergegeven voor dynamisch DNS, of als MyFRITZ! de status 'actief' heeft:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als de status "logged on successfully" niet wordt weergegeven voor dynamisch DNS of als de status van MyFRITZ! niet 'actief' is:
   • Wacht tot de technische problemen zijn opgelost en probeer de VPN-verbinding later tot stand te brengen. In het geval van een permanente fout configureer je het dynamische DNS-account of het MyFRITZ!-account opnieuw of neem je contact op met de provider van dynamisch DNS.

5 Proberen later verbinding te maken met het externe netwerk

Deze sectie is alleen van toepassing als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht en de foutmelding "IKE-Error 0x2020" wordt weergegeven in het gebeurtenislogboek van een van de FRITZ!Boxes:

Wanneer een van de FRITZ!Boxes op hoge capaciteit werkt tijdens het maken van een VPN-verbinding (bijvoorbeeld bij het kopiëren van grote gegevensvolumes naar FRITZ!NAS), kan er een fout optreden tijdens het synchroniseren van de VPN-wachtwoorden (vooraf gedeelde sleutels). In dit geval kan de VPN-verbinding niet tot stand worden gebracht.

Probeer het in dit geval later nog eens om de gedeelde bestanden of services in het externe FRITZ!Box-netwerk op te halen. De VPN-verbinding wordt automatisch hersteld zodra een query wordt verzonden van het netwerk van een FRITZ!Box naar een netwerkapparaat in het netwerk van de andere FRITZ!Box.

6 VPN-verbindingen verwijderen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet kan worden gemaakt, zijn de VPN-instellingen in een FRITZ!Box of in beide FRITZ!Boxes onjuist. Je moet de VPN-verbinding dan opnieuw configureren:

 1. Verwijder de VPN-verbinding in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxes.
 2. Stel de configuratie van de VPN-verbinding tussen beide FRITZ!Box-netwerken opnieuw in.

  Belangrijk:Als zowel MyFRITZ! als dynamische DNS is geconfigureerd in de FRITZ!Box, dan moet de MyFRITZ!-domeinnaam worden gebruikt voor de VPN-verbinding. Een vast IP-adres kan alleen worden gebruikt als "web address" als noch MyFRITZ! noch dynamische DNS is geconfigureerd in de FRITZ!Box.