FRITZ!Box 7369 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7369 Service

FRITZ!Box configureren voor internettoegang via mobiel netwerk (LTE&UMTS)

Met een extra dongel voor mobiel internet kan de FRITZ!Box ook internetverbindingen via een mobiel netwerk tot stand brengen en deze aan alle computers in het thuisnetwerk ter beschikking stellen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De dongel voor mobiel internet moet de mobiele netwerkstandaards LTE (4G) of UMTS/HSPA (3G) ondersteunen.
 • De dongel voor mobiel internet moet de AT-instructieset of USB-tethering ondersteunen.
 • Afhankelijk van de mobielenetwerkprovider, zijn internettelefonie en alle andere functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), mogelijk niet of beperkt beschikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Dongel voor mobiel internet met FRITZ!Box verbinden

 1. Verbind dongel voor mobiel internet waarin de simkaart is geplaatst, met een USB-poort van de FRITZ!Box.

  Belangrijk:Het stroomverbruik van een USB-apparaat mag conform de USB-specificatie niet hoger zijn dan 500 mA. Als de stick meer stroom nodig heeft, verbind deze dan met de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen voeding (actieve USB-hub). Informatie over het energieverbruik verkrijg je bij de fabrikant van de stick.

2 FRITZ!Box configureren

Voorbereidingen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Mobile Communications".
 3. Als de optie "Internet connection via smartphone or mobile communications stick by USB tethering" wordt weergegeven, configureer je internettoegang via USB-tethering.
  • Als deze optie niet wordt weergegeven, ga je verder met de volgende maatregel.

Internettoegang configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Mobile Communications".
 3. Als de internetverbinding altijd via het mobielenetwerk tot stand moet worden gebracht, schakel je de optie "Mobile connection enabled" in.
  • Als de internetverbinding alleen via het mobielenetwerk tot stand moet worden gebracht als de DSL-verbinding uitvalt, schakel je de optie "Automatically enable the mobile connection when the DSL connection is disrupted" in.

   Opmerking:Zodra DSL-synchronisatie gedurende ten minste 30 minuten weer beschikbaar en stabiel is, verbreekt de FRITZ!Box de verbinding met het mobielenetwerk en herstelt de internetverbinding via DSL.

 4. Voer in het invoerveld "PIN" de pincode voor de simkaart van de dongel voor mobiel internet in.

  Belangrijk:Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de pukcode gebruiken. Informatie over de pin- of pukcode krijg je van je mobielenetwerkprovider.

 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Mobile communications network provider" je provider. Als je provider niet wordt weergegeven:
  1. Selecteer "Other operator".
  2. Voer in de betreffende invoervelden de toegangsgegevens in, die je hebt ontvangen van je mobielenetwerkprovider.

   Opmerking:Je kunt de toegangsgegevens voor vooraf geconfigureerde mobielenetwerkproviders niet wijzigen.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box brengt nu alle verbindingen met internet tot stand via de aangesloten dongel voor mobiel internet.

Opmerking:Als de dongel voor mobiel internet ondersteuning biedt voor "CSV" (Circuit Switched Voice), kun je ook het mobiele telefoonnummer van de gebruikte simkaart configureren in de FRITZ!Box en dit toewijzen aan de verbonden telefoons.