FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Bellers horen faxtoon

Bij inkomende oproepen hoort de beller een faxtoon. De telefoons die zijn aangesloten op de FRITZ!Box gaan niet of slechts een enkele keren over en het is niet mogelijk om de oproep aan te nemen.

Oorzaak

  • Een fax (extern faxapparaat, geïntegreerde faxfunctie van de FRITZ!Box, of faxsoftware) neemt de oproep meteen aan, waardoor de oproep niet meer kan worden aangenomen met een telefoon.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Faxapparaat opnieuw configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als op de FRITZ!Box een faxapparaat is aangesloten dat de oproepen aanneemt.

  1. Configureer het faxapparaat op de juiste manier in de FRITZ!Box.

2 Telefoonnummer voor faxfunctie uitschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de geïntegreerde faxfunctie van de FRITZ!Box hebt geconfigureerd:

  1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
  3. Klik bij de vermelding "Fax Function" op de knop (Bewerken).
  4. Schakel de telefoonnummer(s) uit waarmee je telefoongesprekken wilt aannemen.

    Belangrijk:Selecteer ten minste één telefoonnummer voor het versturen van faxberichten. Op het geselecteerde telefoonnummer kun je vervolgens geen oproepen meer aannemen, omdat het interne faxapparaat alle oproepen naar dit nummer beantwoordt, ook telefoongesprekken. Het is niet mogelijk om één telefoonnummer uitsluitend te gebruiken om faxberichten te versturen.

  5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Als bellers nog steeds een faxtoon horen, kan de FRITZ!Box dit probleem niet oplossen, omdat de oproep wordt beantwoord door een ander apparaat. In de meeste faxapparaten kun je vertraagd aannemen van oproepen instellen. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.