FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Statusbericht "Radar detection (DFS wait time) triggered by channel assignments; 5-GHz temporarily unavailable"

De frequentieband 5 GHz wordt niet alleen gebruikt door draadloze apparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst). De overheid heeft dergelijke radarinstallaties aangewezen als primaire gebruiker om een werking zonder interferentie van deze installaties te waarborgen. Volgens de wetgeving moeten draadloze apparaten dergelijke primaire gebruikers detecteren en automatisch vermijden met Dynamic Frequency Selection (DFS).

Wanneer de FRITZ!Box een kanaal van 52 tot 140 gebruikt, wordt voortdurend gecontroleerd of het kanaal ook wordt gebruikt door een primaire gebruiker in de nabije omgeving. Als dat het geval is, wordt automatisch overgeschakeld naar de kanalen 36 tot 48, want deze worden niet gebruikt door primaire gebruikers. Draadloze apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, passen hun draadloze LAN-verbinding automatisch aan zonder de verbinding te onderbreken.

Tijdens dynamische frequentieselectie en de vooraf bepaalde wachttijd knippert het lampje "WLAN" op de FRITZ!Box en wordt het statusbericht "Radar detection (DFS wait time) triggered by channel assignments; 5-GHz temporarily unavailable" weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box.

Opmerking:In veruit de meeste gevallen heeft het weinig zin om permanent over te schakelen op de kanalen 36 tot 48 vanwege incidentele radardetectie, want de hogere kanalen in de frequentieband 5 GHz bieden doorgaans een groter bereik en betere doorvoercapaciteit.