FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

MyFRITZ! Accesses instellen

Met MyFRITZ! Accesses kun je elke webbrowser gebruiken om altijd rechtstreekse toegang te verkrijgen tot serverservices (bijvoorbeeld HTTP-server of FTP-server) in het FRITZ!Box-thuisnetwerk. In dit geval blijft de FRITZ!Box-firewall het thuisnetwerk beveiligen tegen ongewenste gegevens vanaf internet.

Vereisten / Beperkingen

 • De FRITZ!Box moet een publiek IPv4-adres of een IPv6-adres van de internetprovider verkrijgen.

  Belangrijk:De FRITZ!Box is alleen toegankelijk vanaf internet via IPv6 wanneer een DS-Lite-verbinding ("Dual-Stack Lite") wordt gebruikt. Wanneer DS-Lite actief is, wordt de status "IPv4 over DS Lite" weergegeven onder "Connections" op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 • Je moet toegang tot de serverservice hebben met een webbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Voorbereiding

Een MyFRITZ!-account instellen en configureren op de FRITZ!Box

Permanente internetverbinding handhaven

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Account Information" in het menu "Internet".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in.

  Belangrijk:Als de optie niet beschikbaar is, dan heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Poort en internetprotocol bepalen

 • Raadpleeg de handleiding of vraag de fabrikant om te bepalen welk internetprotocol en welke poort door de serverservice worden gebruikt om inkomende verbindingen te accepteren.

Firewall van de computer configureren

Als de serverservice is geïnstalleerd op een computer met een eigen firewall (bijvoorbeeld Windows-firewall), moet je ook de firewall configureren.

 • Stel de configuratie van de firewall op de computer zo in dat de serverservice toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk en vanaf internet.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de firewall vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

2 MyFRITZ! Accesses instellen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Permit Access" in het menu "Internet".
 3. Klik op "New MyFRITZ! Access".
 4. Ga naar de vervolgkeuzelijst "Network device" en selecteer het netwerkapparaat dat de serverservice uitvoert.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Application" de serverservice (HTTP-server, HTTPS-server, FTP-server) die je toegankelijk wilt maken via MyFRITZ!.
  • Als je MyFRITZ! Access wilt instellen voor een andere serverservice, selecteer je "Other application" en voer je de volgende gegevens in:
   1. Voer een naam naar keuze in voor MyFRITZ! Access in het veld "Name".
   2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Schema" het internetprotocol dat je wilt gebruiken voor toegang tot de serverservice.
    • Als je MyFRITZ! Access wilt configureren voor een ander internetprotocol, selecteer je "Manual entry" en voer je het schema in dat je wilt gebruiken voor toegang (bijvoorbeeld "ftps://").
   3. Voer onder "Port" het nummer in van de poort waarop de serverservice luistert naar inkomende verbindingen vanaf internet.
 6. Als de serverservice dit vereist, geef je een map op in het veld "Directory (optional)" (bijvoorbeeld \\Map1\Map2\).
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Het MyFRITZ!-adres dat kan worden gebruikt voor toegang tot de serverservice vanaf internet, wordt weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Internet > Permit Access > MyFRITZ! access settings".

Fig.: MyFRITZ!-toegangskoppeling