FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

FRITZ!App Cam instellen

Met FRITZ!App Cam kun je gemakkelijk een webcam maken van je Android-smartphone of -tablet. FRITZ!App Cam registreert automatisch wat er voor de camera gebeurt en maakt de opname beschikbaar op een webpagina. Met een webbrowser kun je de opname gemakkelijk openen in het thuisnetwerk of via internet.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De smartphone of tablet moet ten minste één camera hebben.
 • Android versie 2.2 of later moet zijn geïnstalleerd op de smartphone of tablet.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! account registreren en in de FRITZ!Box configureren

FRITZ!Box configureren om deze toegankelijk te maken voor toepassingen

In de configuratie van de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box toegankelijk gemaakt voor applicaties. Als je deze instelling hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, kun je configureren dat applicaties opnieuw toegang hebben:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Schakel in de sectie "Access Settings in the Home Network" de optie "Allow access for applications" in. Als de sectie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren

Tijdens de configuratie van de app moet de smartphone of tablet verbonden zijn met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (geen gasttoegang):

3 FRITZ!App Cam installeren

 1. Download FRITZ!App Cam uit de Google Play Store en installeer de app op je smartphone of tablet.
 2. Start FRITZ!App Cam.
 3. Als je toegang tot de camerabeelden vanaf internet wilt beveiligen met een wachtwoord, schakel je wachtwoordbeveiliging in en geef je een wachtwoord naar keuze op in het veld "password".
 4. Definieer of "HTTP" (standaard) of "HTTPS" moet worden gebruikt voor toegang tot de camerabeelden.
 5. Als je een andere poort wilt gebruiken dan 8080 (standaard) voor toegang tot de camerabeelden, voer je in het veld "Port" het nummer in van de poort die je wilt gebruiken voor de verbinding.
 6. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface ("FRITZ!Box settings").

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten van FRITZ!Box-gebruikers bewerken in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

 7. Als er meerdere FRITZ!Boxes zijn in het thuisnetwerk, vraagt FRITZ!App Cam je een FRITZ!Box te selecteren. In dit geval selecteer je de FRITZ!Box die de internetverbinding maakt (en waarop je ook MyFRITZ! hebt geconfigureerd).
 8. Tik op de knop "OK" om de configuratie te voltooien.

Wanneer je FRITZ!App Cam start, geeft de app het huidige camerabeeld weer. Je kunt dit ook zien via internet. Je kunt de functie "Share" in de app gebruiken om de MyFRITZ! Access-koppeling voor FRITZ!App Cam naar je vrienden en familie te sturen.

Opmerking:Op sommige Android-apparaten kun je ook camerafuncties gebruiken met FRITZ!App Cam, zoals belichting en focus.

4 Beelden opslaan in FRITZ!NAS

De volgende stappen zijn alleen vereist als je beelden van FRITZ!App Cam wilt opslaan op een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box:

FRITZ!Box-gebruikers configureren

Als je wilt dat FRITZ!App Cam beelden kan opslaan op een USB-opslagapparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box, moet je in de FRITZ!Box een gebruiker met toegang tot FRITZ!NAS instellen voor FRITZ!App Cam:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "User".
 4. Klik op de knop "Add User" en voer in het veld "User name" een naam in voor de FRITZ!App Cam-gebruiker (bijvoorbeeld FritzAppCam).
 5. Ga naar het veld "Password" en voer een wachtwoord naar keuze in voor de FRITZ!App Cam-gebruiker.
 6. Schakel de optie "Access to NAS contents" in.
 7. Klik op de knop "Add Directory".
 8. Schakel de optie "Add Directory" in en selecteer de map waarinFRITZ!App Cam de beelden moet opslaan.
 9. Ga naar de sectie "Directory" en geef de gebruiker lees- en schrijfmachtigingen voor de opslag.
 10. Klik op "OK".
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

FRITZ!App Cam instellen

 1. Start FRITZ!App Cam.
 2. Tik op het menusymbool rechtsboven om het menu "Settings" te openen. Tik vervolgens op "Settings".
 3. Tik op "Management".
 4. Ga naar de sectie "Save recordings" en selecteer of je alleen beelden, alleen video's, of zowel beelden als video's wilt opslaan in FRITZ!NAS.
 5. Tik op "FRITZ!NAS settings (FTP)".
 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker die je wilt instellen voor FRITZ!App Cam.
 7. Tik op de knop "..." die overeenkomt met het veld "Directory" en selecteer de map waarin FRITZ!App Cam de beelden moet opslaan.
 8. Tik op de knop "Save" om de configuratie te voltooien.