FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Draadloze gasttoegang (privéhotspot) in de IP-client mode configureren

Als je in het bezit bent van twee FRITZ!Boxen, kun je de FRITZ!Box (IP-client), die gebruik maakt van de internetverbinding van de andere FRITZ!Box (router), zodanig configureren dat deze:

 • alle instellingen voor de gasttoegang van de FRITZ!Box (router) importeert. De draadloze netwerkapparaten van je gasten verbinden zich dan automatisch met het gastnetwerk met het sterkste signaal (draadloos roaming). Wanneer je de gasttoegang in de FRITZ!Box (router) hebt beperkt, bijvoorbeeld op bepaalde tijden of websites, dan gelden deze beperkingen ook voor alle draadloze netwerkapparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box (IP-client).
 • een extra draadloos gastnetwerk met afzonderlijke beveiligingsinstellingen beschikbaar stelt. De draadloze netwerkapparaten van je gasten kunnen zich dan verbinden met het gastnetwerk van de FRITZ!Box (Router) of met het gastnetwerk van de FRITZ!Box (IP-client). Wanneer in de FRITZ!Box (router) een captive portal (voorschakelpagina) is geconfigureerd, wordt deze ook ook getoond in de gasttoegang van FRITZ!Box (IP-client).

Voorwaarden / Beperkingen

 • In de FRITZ!Box (IP-client) moet de instelling "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)" zijn geconfigureerd.
 • De FRITZ!Box (IP-Client) moet de internetverbinding van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 6.20 of nieuwer delen.
 • De draadloze netwerkapparaten in het gastnetwerk moeten zijn ingesteld voor het automatisch laten toewijzen van de IP-instellingen (DHCP).
 • Afspelen van IPTV en andere functies van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld portforwarding, telefonie) zijn niet beschikbaar bij het gebruik van de gasttoegang.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Volg de instructies in de sectie die het gewenste scenario beschrijft.

1 Gasttoegang van de FRITZ!Box (router) gebruiken

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!BOX (IP-client).
 2. Klik in het menu "Wireless ("WLAN")" op "Guest Access".
 3. Schakel de optie "Apply settings for guest access from the FRITZ!Box used as an Internet router" in.

  Opmerking:Om de instellingen voor gasttoegang te importeren, moet draadloze gasttoegang zijn ingeschakeld in de FRITZ!Box (router).

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De gasttoegang is nu ingericht en de draadloze netwerkapparaten van je gasten verbinden zich automatisch met het gastnetwerk met het sterkste signaal.

Wanneer je de instellingen voor de gasttoegang in de FRITZ!Box (router) op een later tijdstip verandert, druk dan op de "WLAN"- of "WPS"-knop van de FRITZ!Box (router) en houd deze ingedrukt totdat de WLAN-led begint te knipperen. Hierdoor worden de nieuwe instellingen aan FRITZ!Box (IP-client) overgedragen.

2 Gasttoegang van de FRITZ!Box (IP-client) gebruiken

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!BOX (IP-client).
 2. Klik in het menu "Wireless ("WLAN")" op "Guest Access".
 3. Schakel de optie "Apply settings for guest access from the FRITZ!Box used as an Internet router" uit.
 4. Schakel de gasttoegang in.
 5. Voer bij "Name of the guest radio network (SSID)" de naam in, die je gasten zullen zien wanneer zij naar draadloze netwerken zoeken.
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Encryption" de versleutelingsmethode. De WPA2-versleuteling biedt de meeste veiligheid.
 7. Voer in het invoerveld "Network key" een wachtwoord naar keuze in dat tussen 8 en 63 tekens lang is.

  Belangrijk:Voor optimale beveiliging kies je een wachtwoord van minimaal 20 tekens en gebruik je een combinatie van hoofdletters en kleine letters (geen letters zoals ä, ë, ö, ü, é, í), cijfers en andere tekens.

 8. Schakel de optie "The wireless devices connected with the guest access can communicate with each other" in, wanneer je wilt toestaan dat de draadloze netwerkapparaten onderling gegevens kunnen uitwisselen.
 9. Stel in, of en wanneer de gasttoegang zal worden uitgeschakeld.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.