FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Antwoordapparaat neemt geen berichten op

Hoewel de modus "Record messages" is ingeschakeld voor het antwoordapparaat van de FRITZ!Box, neemt het antwoordapparaat geen berichten op. Bellers kunnen geen bericht achterlaten, maar horen bijvoorbeeld de begroeting "Hello. No one is available to answer your call at the moment. Please call again later". De FRITZ!Fon toont het bericht "TAM memory full!".

Oorzaak

 • Er is geen geheugen meer beschikbaar, of het maximale aantal berichten is bereikt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Berichten verwijderen

 • Verwijder oude berichten. Als je het automatisch doorsturen van e-mail hebt ingeschakeld, kun je de berichten automatisch te laten verwijderen van het antwoordapparaat nadat ze zijn doorgestuurd.

2 Telefoon uit- en weer inschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

 • Houd de ophangtoets (rode telefoon) ingedrukt om de telefoon uit te schakelen en schakel deze vervolgens weer in.

3 USB-opslagapparaat met FRITZ!Box verbinden en configureren

Als een USB-opslagapparaat is verbonden met de USB-poort van de FRITZ!Box en is geactiveerd voor het antwoordapparaat, dan kan het antwoordapparaat tot 254 berichten opnemen. Zonder USB-opslagapparaat kan het minimaal aantal opgenomen berichten of de minimale opnamelengte niet worden gegarandeerd:

USB-opslagapparaat met FRITZ!Box verbinden

 • Verbind het USB-opslagapparaat met een USB-poort van de FRITZ!Box.

  Belangrijk:Conform de USB-specificatie mag het stroomverbruik van een USB-apparaat niet hoger zijn dan 500 mA. Als het stroomverbruik van het USB-opslagapparaat deze limiet overschrijdt, verbind het apparaat dan met de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomvoorziening (actieve USB-hub). Neem voor meer informatie over het stroomverbruik contact op met de fabrikant.

USB-opslagapparaat configureren voor het opnemen van berichten

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Answering machine".
 3. Selecteer het gewenste antwoordapparaat.
 4. Klik op de knop "Settings".
 5. Klik op "Additional Settings".
 6. Schakel in de sectie "Messages" de optie "Use USB storage medium to increase recording capacity" in.

  Opmerking:Als je deze optie niet kunt inschakelen, is er geen USB-opslagapparaat aangesloten, of de USB Remote Connection is ingeschakeld voor je USB-opslagapparaat. Je kunt deze in de gebruikersinterface weer uitschakelen onder "Home Network > USB Devices > USB remote connection".

 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Ander USB-opslagapparaat testen

Het USB-opslagapparaat is mogelijk defect of onjuist geformatteerd.

 • Verbind bij wijze van test een ander USB-opslagapparaat met de FRITZ!Box, bij voorkeur een USB- geheugenstick.