FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Comet DECT aansluiten op het FRITZ!Box-thuisnetwerk

Je kunt de kamertemperatuur laten regelen door een Comet DECT die is gemonteerd op je radiator. Wanneer het apparaat is geregistreerd bij de FRITZ!Box, kun je de gebruikersinterface van je FRITZ!Box gebruiken om het apparaat gemakkelijk te configureren en bedienen. De verbinding met de FRITZ!Box wordt tot stand gebracht via DECT.

Randvoorwaarden / beperkingen

 • Comet DECT is aangepast en gemonteerd op de radiatorkraan.

  Opmerking:Informatie over het monteren en aanpassen van je Comet DECT vind je in de betreffende handleiding. Je kunt ook contact opnemen met de fabrikant.

 • Je kunt maximaal twaalf Comet DECT-apparaten registreren bij de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Druk op de knop "DECT" op de FRITZ!Box en houd deze ingedrukt tot het lampje "DECT" of "Info" op de FRITZ!Box begint te knipperen.
 2. Druk binnen 2 minuten op de knop "MENU" op Comet DECT.
 3. Gebruik de instelknop op Comet DECT om de menuoptie "FUNK" te selecteren en druk vervolgens op "OK".
 4. Wacht totdat "SUCH" begint te knipperen in de display en druk vervolgens op "OK".
  • "OK" wordt kort weergegeven in de display.

Comet DECT registreert zichzelf automatisch bij de FRITZ!Box. De DECT-verbinding wordt tot stand gebracht zodra het symbool "Radio link" in de display van Comet DECT voortdurend brandt.

2 Comet DECT configureren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All smart home devices" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Bewerken) voor het betreffende apparaat.
 5. Configureer de gewenste instellingen.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Toegang tot Comet DECT via internet

De volgende stappen zijn alleen vereist als je veilige toegang tot Comet DECT wilt hebben via internet. Voor toegang maak je gebruik van de FRITZ!Box-gebruikersinterface: