FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Schakelen instellen voor een groep smart apparaten in het thuisnetwerk

Je kunt meerdere smart apparaten in het thuisnetwerk combineren in een groep en vervolgens alle verbonden apparaten tegelijk schakelen. Je kunt de groep handmatig of automatisch schakelen, of een combinatie van schakelopties gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 Groep aanmaken

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Voer een naam in voor de groep en selecteer de smart apparaten in je thuisnetwerk die je samen wilt kunnen schakelen in de groep.
 5. Klik op de knop "OK".
  • De groep wordt aangemaakt.
 6. Klik in het volgende venster op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Groep schakelen

Er zijn diverse schakelopties die ook kunnen worden gecombineerd. Als bijvoorbeeld automatisch schakelen is ingeschakeld voor een groep, dan kan de groep ook handmatig worden geschakeld:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All groups" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de optie "Group switch" voor de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 5. Ga naar de sectie "Automatic Switching", selecteer de optie "Switching a Group Automatically" en configureer de gewenste schakeltijden (bijvoorbeeld met Google-agenda).
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De schakelinstelling wordt toegepast op alle apparaten in de groep. Als je wijzigingen aanbrengt in de instellingen voor automatisch schakelen van één smart apparaat in je thuisnetwerk, worden de wijzigingen toegepast op alle apparaten in de groep.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een smart apparaat in je thuisnetwerk definiëren als de zogenaamde "Master" waarmee je de hele groep kunt in- of uitschakelen. Het apparaat hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Selecteer de optie "All groups" (indien beschikbaar) in de vervolgkeuzelijst "viewing".
 4. Klik op de knop (Bewerken) voor de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 5. Ga naar de sectie "Automatic Switching", schakel de optie "Switching a Group via a FRITZ! actuator ('Master')" in, open de vervolgkeuzelijst "Actuator" en selecteer het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
  • Wanneer de "Master" automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle apparaten geschakeld in de groep waarvan de "Master" deel uitmaakt.

Groep handmatig schakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Smart Home" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de aan/uit-schakelaar voor "Group switch" in de sectie "Group [naam van de groep]".

  Opmerking:Je kunt ook het menu van je FRITZ!Fon (onder "Home Network" > "Smart Home") gebruiken om de groep smart apparaten in je thuisnetwerk handmatig te schakelen of MyFRITZ!App gebruiken om handmatig te schakelen via internet.

Als je automatisch schakelen ook instelt voor de groep, dan wordt automatisch schakelen weer toegepast op de groep op het moment van de volgende automatische schakeling voor de groep.

Wanneer het schakelen van groepen is ingeschakeld, kun je de knop op een smart apparaat in je thuisnetwerk gebruiken om het apparaat handmatig te schakelen, of je kunt de FRITZ!Box-gebruikersinterface gebruiken (in het menu "Home Network" onder "Smart Home”). Op het moment van de volgende schakeling voor de groep worden de instellingen voor het schakelen van de groep weer toegepast op het apparaat.