FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Toegang tot USB-opslag is traag

Bij de overdracht van gegevens tussen een computer en een USB-harde schijf of een USB-stick dat is verbonden met de FRITZ!Box, is de snelheid lager dan de gedefinieerde waarden in de USB 2.0-specificatie.

1 Datasnelheid is lager vanwege werkingsprincipe

De hoogst mogelijke datasnelheid bij de toegang tot een USB-opslagmedium is bij geïntegreerde systemen zoals de FRITZ!Box vanwege de architectuur lager als bij bijvoorbeeld Windows-computers en wordt beïnvloed door

  • de gebruikte programma's of communicatieprotocollen (FTP, USB Remote Connection).
  • de architectuur en het bestandssysteem van het USB-opslagmedium (NTFS, FAT/FAT32, ext2).

    Opmerking:NTFS is een bestandssysteem van Microsoft dat speciaal is ontworpen voor gebruik met Windows-besturingssystemen. De NTFS-ondersteuning door het op Linux gebaseerde FRITZ!OS is technisch veeleisend. Dit betekent dat de toegang tot een NTFS-opslagmedium trager is dan de toegang tot opslagmedia die zijn geformatteerd in andere bestandssystemen.

  • de gebruikte overdrachtmethode (draadloos LAN).
  • de FRITZ!Box-functies die momenteel worden gebruikt en het gebruikte FRITZ!OS.

Afhankelijk van deze factoren en het model FRITZ!Box dat wordt gebruikt zijn datasnelheden tussen 1 MB/s (8 Mbit/s) en 13 MB/s (104 Mbit/s) mogelijk.

Indien mogelijk zullen we in toekomstige FRITZ!OS-versies verbeteringen introduceren om de datasnelheid te verhogen.