FRITZ!Box 7390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 7390 Service

Telefoon gaat niet over als iemand belt

Je kunt wel bellen via de FRITZ!Box, maar een of meer telefoons gaan niet of nooit over wanneer je wordt gebeld op een vast telefoonnummer en/of internettelefoonnummer.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Aantal verbindingen via DECT-repeater is beperkt

DECT-repeaters van andere fabrikanten ondersteunen slechts twee inkomende verbindingen. Daarom kunnen er slechts twee van de telefoons overgaan in het ontvangstgebied van de repeater. Als je echter een FRITZ!DECT Repeater of een FRITZ!Box in DECT-repeatermodus gebruikt, kunnen er vijf telefoons tegelijk overgaan.

2 Functies voor niet storen, oproepen blokkeren en call through uitschakelen

Mogelijk gaat de telefoon niet over omdat de functie voor niet storen, oproepen blokkeren, oproepomleiding of call through is ingeschakeld. Schakel deze functies uit in de FRITZ!Box:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Klik op de tab "Do Not Disturb", schakel instellingen voor "Do Not Disturb" uit en klik op "OK".
 5. Klik op "Telephony" en vervolgens op "Call Handling". Verwijder alle instellingen voor oproepen blokkeren die eventueel zijn ingesteld.
 6. Klik op de tab "Call Through", schakel call through uit en klik op "Apply".

3 "DECT Eco" uitschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem zich voordoet met een draadloze telefoon:

 1. Klik op "DECT" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Als de telefoon nu wel overgaat, dan was er een storing in de DECT-verbinding met de telefoon. Alle apparaten die radiogolven uitzenden, zijn mogelijke interferentiebronnen. Denk hierbij aan DECT-basisstations, babyfoons, mobiele telefoons en televisieantennes. Als de telefoon het weksignaal ("wake up") van de FRITZ!Box niet op tijd ontvangt en daarom niet uit de stand-bymodus wordt gewekt, kan het nuttig zijn om de telefoon te verplaatsen naar een andere plek.

4 Telefoon rechtstreeks verbinden met de FRITZ!Box

De volgende stappen zijn alleen vereist als de telefoon is aangesloten op een PBX die is verbonden met de FRITZ!Box:

 • Ontkoppel de telefoon van de PBX en sluit deze rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.
  • Als de telefoon overgaat, dan is de PBX verkeerd geconfigureerd. De fabrikant kan je aanwijzingen geven over het configureren van de PBX.

5 Controleren of je kunt bellen via je vaste lijn

De volgende stappen zijn alleen vereist als de telefoon niet overgaat wanneer een nummer van een vaste lijn wordt gebeld:

Voorbereidingen

De volgende stappen zijn alleen vereist als de telefoon is aangesloten op de poort "FON S0":

 • Stel de apparatuur zodanig in, dat hiermee de speciale tekens (bijv. * en #) kunnen worden gekozen dan wel toetsensequenties (sequenties van tekens en cijfers, bijv. *121#) kunnen worden verzonden.

  Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

Controleren of je kunt bellen via de vaste lijn

 • Kies *111# en vervolgens een telefoonnummer (bijvoorbeeld *111#03012345 in plaats van 03012345).

  Opmerking:Met *111# wordt het nummer geforceerd gebeld via de vaste lijn. Als je alleen kunt bellen zonder *111# voor het nummer, dan bel je via internettelefonie (VoIP).

6 Telefoonnummers toewijzen aan een telefoon

De procedure hangt af van de verbinding tussen de telefoon en de FRITZ!Box:

Je telefoonnummers invoeren in de ISDN-telefoon

 1. Verwijder alle nummers die zijn geconfigureerd in de telefoon.
 2. Voer de gewenste nummers opnieuw in op de telefoon, precies zoals weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface in de instellingen voor de telefoon op de tab "FON S0".

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de telefoonnummers (MSN's) vind je in de handleiding van de telefoon. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Nummers toewijzen aan een draadloze telefoon, analoge telefoon en IP-telefoon (zoals FRITZ!App Fon)

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop (Bewerken) voor de betreffende telefoon.
 4. Stel de configuratie van de telefoon zo in dat de telefoon reageert op inkomende oproepen naar het gewenste nummer: Voer het nummer in onder "Outgoing calls" of onder "Incoming calls", of schakel de optie "React to all numbers" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

7 Energiespaarmodus uitschakelen op je ISDN-telefoon

De FRITZ!Box is voorzien van een aantal functies om energie te besparen. Onder andere wordt de communicatie tussen de interne S0-bus van de FRITZ!Box en het ISDN-apparaat beëindigd als er geen activiteit is.

Sommige ISDN-apparaten hebben problemen met deze functie. Je moet deze functie dus uitschakelen in de FRITZ!Box:

Voorbereidingen

 • Stel de apparatuur zodanig in, dat hiermee de speciale tekens (bijv. * en #) kunnen worden gekozen dan wel toetsensequenties (sequenties van tekens en cijfers, bijv. *121#) kunnen worden verzonden.

  Opmerking:Veel Gigaset-telefoons kunnen als volgt worden geconfigureerd: Selecteer "Operation at a PBX" in het menu van de telefoon, selecteer "Dialing options" en schakel vervolgens de optie "Dial * and #" in.

Energiespaarmodus uitschakelen

 1. Voer op de telefoon #966*1* in en druk op de oproeptoets (hoorn opnemen).
 2. Leg na ca.3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt deze functie weer inschakelen met #966*0*.

8 Je nummers laten controleren

Als de telefoon nog steeds niet overgaat wanneer je wordt gebeld op een internettelefoonnummer, terwijl de internetverbinding en het internettelefoonnummer correct zijn geconfigureerd, dan heeft je provider van internettelefonie technische problemen:

Belangrijk:Wanneer je je telefoonnummer overdraagt (bijvoorbeeld na overschakelen naar een IP-lijn), kun je vaak wel meteen zelf bellen met het nummer. Je kunt echter gedurende een of twee dagen niet worden gebeld op dit nummer, omdat het telefoonnummer dan nog niet volledig is overgedragen.  

 • Neem contact op met je provider van internettelefonie en vraag om je nummer te laten controleren.